Opinie studentów fizjoterapii II stopnia o ustawie o zawodzie fizjoterapeuty i samorządzie zawodowym

Z praktyki gabinetu

Wprowadzenie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jest efektem wieloletniego zaangażowania środowiska fizjoterapeutów w uznanie tej profesji za medyczny zawód zaufania publicznego, w związku z czym wiązanych jest z nią wiele nadziei i oczekiwań. Równie istotną zmianą dotyczącą profesji fizjoterapeuty w Polsce jest utworzenie samorządu zawodowego. Jak swoją przyszłość zawodową widzą adepci fizjoterapii w kontekście tych zmian i jak postrzegają obowiązek płacenia składki członkowskiej na rzecz samorządu?

Porządek współczesnego świata społecznego jest w dużej mierze oparty na regulacjach prawnych. Regulacje te są widoczne zwłaszcza w tych wymiarach życia, które są istotne z punktu widzenia interesu publicznego, takich jak np. edukacja czy służba zdrowia.

REKLAMA

Wprowadzenie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (u.z.f.) było zatem naturalną konsekwencją norm panujących w całym cywilizowanym świecie [1]. Istotnym elementem zmian dotyczących profesji fizjoterapeuty jest samorząd zawodowy [2], który powstał jako jeden z pierwszych w Europie [3, 4]. Wprowadzenie w życie u.z.f. nie byłoby możliwe bez zaangażowania środowiska fizjoterapeutów, które walczyło o ustawę od przeszło 28 lat [5, 6]. Już z początkiem lat 90. środowiska skupione wokół Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF) podjęły starania w celu uzyskania dla fizjoterapeuty statusu zawodu zaufania publicznego i utworzenia samorządu zawodowego. Wówczas zaczęto opracowywać i zgłaszać do władz ustawodawczych i wykonawczych kolejne wersje u.z.f. [5, 7] Często spotykano się również z przedstawicielami organów władzy. Co więcej, nie tylko tworzono różne projekty ustawy [3, 5], ale i zebrano 130 tys. podpisów pod projektem obywatelskim u.z.f. [8] Inicjatorem i patronatem tej prężnej akcji, jak również prezenterem projektu w parlamencie było 
Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska (SFP) [9]. Z pomocą różnych organizacji fizjoterapeutów i pacjentów SFP zorganizowało liczne manifestacje oraz mnóstwo innych akcji skupionych wokół samodzielności zawodowej [8, 10–13]. Z perspektywy wspomnianych działań oraz wcześniejszych publikacji podkreślających potrzebę samorządu i ustawy [1, 5, 14–16] można by uznać, że fizjoterapeuci muszą być teraz szczególnie usatysfakcjonowani aktualnymi zmianami w ich zawodzie, a w konsekwencji jeszcze aktywniej się w nie włączać.

Według obecnie prowadzonego sondażu internetowego Steca i wsp. w manifestacjach brało udział 10,6% z 377 badanych fizjoterapeutów.

Wielu fizjoterapeutów i pacjentów czekało na ustawę oraz samorząd ponad ćwierć wieku [17, 18]. Jednak rozmawiając z fizjoterapeutami na co dzień, w pracy i na uczelni, czy śledząc ich wypowiedzi na portalach społecznościowych, okazuje się, że jest zgoła inaczej. Można odnieść wrażenie, że zdecydowana większość nie jest zainteresowana tym tematem. W zgromadzeniach wojewódzkich, gdzie wybierano organy samorządu mające zadecydować o tym, jak kształtować losy polskiej fizjoterapii, uczestniczyło ok. 5% fizjoterapeutów. Tak więc można uznać, że zdecydowana większość fizjoterapeutów nie angażuje się w proces tworzenia własnej korporacji zawodowej. 

Cel pracy

Celem pracy było zbadanie:

  • jak postrzegana jest przez badanych studentów fizjoterapii przyszłość ich zawodu w kontekście wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i tworzącego się samorządu zawodowego,
  • jak postrzegany j...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO