Paraplegia – terapia eklektyczna. Opis przypadku

Z praktyki gabinetu

Uszkodzenie rdzenia kręgowego często współwystępuje z poważnymi dysfunkcjami. Oprócz paraplegii mogą należeć do nich zaburzenia sercowo-naczyniowe, układu oddechowego, układu pokarmowego, mikcji i defekacji, funkcji seksualnych oraz termoregulacji.

Poziom uszkodzenia ma w szczególności wpływ na zachowanie funkcji motorycznych, sercowo-naczyniowych i oddechowych oraz ich ewentualne zaburzenia. Wczesne rozpoznanie oraz wdrożenie właściwego postępowania usprawniającego mogą przyczynić się do szybszego powrotu pacjenta do maksymalnej sprawności funkcjonalnej możliwej do osiągnięcia w danym przypadku. Pomóc może w tym terapia ukierunkowana na pacjenta (patient-oriented therapy) oraz podejście eklektyczne (eclectic approach to intervention). W przeglądzie Simpsona i wsp. [8], obejmującym 5262 pacjentów, priorytety po uszkodzeniu rdzenia kręgowego zostały przez samych pacjentów uszeregowane w następującej kolejności:

REKLAMA

  • funkcje motoryczne: funkcje kończyn górnych i mobilność,
  • mikcja i defekacja,
  • funkcje seksualne.

Wyniki te zostały uzupełnione badaniami Groah i wsp. [2], które wskazały na możliwość zmian wyżej wymienionych priorytetów pacjentów wraz z ich starzeniem się. Wciąż trwają dyskusje w zakresie diagnostyki pacjentów z uszkodzeniami rdzenia kręgowego na poziomie piersiowym (zarówwo „niskim”, tj. T7–12, jak i „wysokim”, tj. T1–6), planowania terapii oraz prognozowania jej efektów, a wyniki dotychczasowych badań, również tych najnowszych, nie przyniosły jednoznacznych rozstrzygnięć [1]. Konieczne są dalsze badania w tym zakresie rozszerza...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO