Piriformis syndrome, czyli zespół mięśnia gruszkowatego

Z praktyki gabinetu Otwarty dostęp

Objawy występujące przy zespole mięśnia gruszkowatego są wynikiem bezpośredniego kontaktu mięśnia z nerwem kulszowym, który biegnie przez brzusiec mięśniowy. Mogą przypominać rwę kulszową, czyli schorzenie z grupy chorób korzeniowych pochodzenia kręgosłupowego. Zespół mięśnia gruszkowatego rozwija się jednak wskutek innych mechanizmów.

Mięsień gruszkowaty rozpoczyna się na powierzchni miedniczej kości krzyżowej, czyli od przedniej jej strony. Stamtąd biegnie skośnie w dół w kierunku krętarza większego kości udowej i kończy się na jego wierzchołku. W swoim przebiegu, kierując się do krętarza, przechodzi przez otwór kulszowy większy. Miejscem, gdzie można znaleźć mięsień gruszkowaty, jest poziom pomiędzy drugim a czwartym kręgiem krzyżowym. Ważnym elementem dla występowania zespołu mięśnia gruszkowatego jest jego sąsiedztwo z nerwem kulszowym, gdyż przebiega on pod mięśniem bądź wnika bezpośrednio do niego. Główną funkcją mięśnia gruszkowatego jest rotacja stawu biodrowego. Podczas zgięcia stawu biodrowego od 0 do 70° odpowiada on za rotację zewnętrzną, natomiast przy zgięciu przekraczającym 70° – za rotację wewnętrzną. Poza ruchem rotacyjnym mięsień gruszkowaty bierze czynny udział w ruchu odwodzenia oraz prostowania stawu biodrowego, tym samym wspomagając inne mięśnie. Wraz z mięśniem zasłaniaczem zewnętrznym oraz wewnętrznym, mięśniami bliźniaczymi, jest stabilizatorem stawu biodrowego. Odpowiada za stabilizację miednicy oraz kontroluje ułożenie głowy kości udowej w panewce stawu podczas chodu. Dzięki dokładnej znajomości lokalizacji anatomicznej mięśnia gruszkowatego łatwo dokonuje się jego palpacji oraz ocenia ułożenie, napięcie, a także ewentualne patologie w jego obrębie.

REKLAMA

|Zespół mięśnia gruszkowatego


Zespół mięśnia gruszkowatego powstaje na drodze odruchowej odpowiedzi organizmu na przeciążenie. Jest to więc zespół objawów, które są związane z nieprawidłowym napięciem bądź skróceniem mięśnia gruszkowatego, co w konsekwencji zaburza funkcjonowanie nerwu kulszowego i wywołuje dolegliwości bólowe. Mięsień gruszkowaty, przechodząc nad nerwem kulszowym, może się przyczynić do jego podrażnienia poprzez zakłócenie sekwencji powięziowej w tym rejonie. Podczas podrażnienia nerwu kulszowego przez powięź mięśnia gruszkowatego w pozycji zgiętego stawu biodrowego powstają objawy pseudokorzeniowe, czyli tzw. zespół mięśnia gruszkowatego. Pojawia się ból promieniujący w przebiegu nerwu kulszowego, samego pośladka bądź tylnej części uda – w zależności od stopnia ucisku. Wskazuje on na ucisk bądź podrażnienie nerwu kulszowego i wstępnie może wskazywać na tzw. rwę kulszową, dlatego istotna jest szczegółowa diagnoza. Przyczyn takiego stanu jest bowiem wiele, a jedną z nich jest wzmożone napięcie mięśnia gruszkowatego.

|Objawy


Należy pamiętać, iż objawy wynikające z zespołu mięśnia gruszkowatego...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO