Połączenie relaksacji Watsu z koncepcją NDT-Bobath – pomysł na efektywną terapię dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Nowoczesne metody fizjoterapii

Każdy człowiek dąży do tego, aby być niezależnym w dorosłym życiu. Niektórzy osiągają to bez problemu, inni muszą włożyć dużo wysiłku i energii, aby choć w części być niezależnym, a jeszcze dla innych niezależność w ogóle jest nieosiągalna. Zaburzenie, jakim jest mózgowe porażenie dziecięce, dotyczy wszystkich ludzi scharakteryzowanych powyżej. Chłopiec, którego studium przypadku przedstawiono w artykule, należy do tej grupy, która wytrwałością i dużym wysiłkiem, także swoich rodziców i terapeutów, dąży do tego, aby w dorosłym życiu być niezależnym mężczyzną.

Terapia w przeciągu lat była bogata w różne koncepcje pracy – dzięki staraniom rodziców i poprzedniego terapeuty Kuba trafił także na sesje Watsu i swoją osobowością, walką z trudnościami oraz otwartością rodziców motywował fizjoterapeutę do takiego udoskonalania terapii, aby była ona maksymalnie efektywna i zbliżała do wyznaczonego celu – niezależności. W dalszej części artykułu przedstawiono ostateczną wersję strategii usprawniania chłopca, która powstała we wrześniu 2014 r., po ponad roku udoskonalania.

POLECAMY

Materiał i metoda badań

Przedmiotem badań jest analiza aktywności antygrawitacyjnej 5-letniego chłopca funkcjonującego na poziomie IV wg GMFCS
(Gross Motor Function Classification System). Analizie zostały poddane dwa nagrania. Pierwsze zostało wykonane 25 września 2014 r., przed rozpoczęciem pierwszej serii terapii wg innowacyjnego projektu. Drugie nagranie, będące rejestracją ostatniego, czwartego badania, zostało wykonane 30 stycznia 2015 r. Projekt jest kontynuowany, a artykuł przedstawia tylko część jego wyników.

Strategia terapii

Innowacyjność projektu terapii, którego skuteczność jest badana, przejawia się w wielu aspektach. Jednym z nich jest połączenie terapii w środowisku wodnym – hydroterapii z terapią na lądzie – kinezyterapią. Terapia w sali gimnastycznej odbywała się bezpośrednio po zajęciach na basenie. Czas pomiędzy terapiami był poświęcony wyłącznie na ubranie chłopca, zaspokojenie jego podstawowych potrzeb fizjologicznych oraz 15-minutowy przejazd na salę gimnastyczną mieszczącą się w osobnym budynku. Kolejnym innowacyjnym i ciekawym elementem była forma hydroterapii, jaką zastosowano. Terapią była indywidualna, 30-minutowa sesja Watsu.

Hydroterapia – terapia Wats

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO