Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

12 stycznia 2018

NR 62 (Czerwiec 2015)

Porównanie wykrywalności guzków ukrytych w silikonowym modelu gruczołu sutkowego przez terapeutów pracujących manualnie i osoby niewykorzystujące palpacji w pracy zawodowej

0 983

Wśród wielu profesjonalistów pracujących na polu opieki zdrowotnej znajdują się terapeuci manualni, którzy jako jedno ze swoich podstawowych narzędzi w pracy z ludzkim ciałem wykorzystują dotyk. Służy im  zarówno jako środek diagnostyczny, jak i terapeutyczny. Dzięki dużym umiejętnościom palpacyjnym podczas badania pacjenta lokalizują kość lub inne twarde struktury znajdujące się pod warstwami miękkich tkanek, jak mięśnie i skóra [1, 2]. Dla chiropraktyków, podobnie jak dla osteopatów czy fizjoterapeutów, badanie palpacyjne wyrostków kręgów oraz właściwe odnalezienie poziomu kręgosłupa jest jednym z najważniejszych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych [3–5].

Artykuł ma na celu wykazanie, czy doświadczenie manualne, jakim jest praca zawodowa z pacjentami, wpływa na większą wykrywalność przez te osoby guzków w silikonowym fantomie gruczołu sutkowego w porównaniu do osób niewykorzystujących palpacji w pracy zawodowej.

POLECAMY

Badanie palpacyjne stosowane przez osoby pracujące manualnie z ludzkim ciałem jest powszechnym narzędziem diagnostycznym. Ma ono jednak tę wadę, że nie istnieją badania poświęcone jego wiarygodności. W sytuacji gdy istniałyby lepiej rozwinięte, wiarygodne statystycznie metody diagnostyki palpacyjnej, opinia o klinicznej skuteczności terapii manualnej byłaby lepsza [6].

Skoro niektóre elementy diagnostyki bazują na zdolnościch palpacyjnych specjalisty, można założyć, że zarówno dla terapeuty, jak i pacjenta bardzo istotne jest, aby te zdolności były na najwyższym możliwym poziomie, czyli jak najbardziej precyzyjne, dokładne, a więc i bardziej wiarygodne.

Tu rodzi się pytanie, czy i w jaki sposób można poprawić swoją palpację. Czy jest możliwy trening umiejętności palpacyjnych?

Na zdolności palpacyjne składa się wiele elementów: silnie rozwinięte skórne zakończenia nerwowe (receptory czuciowe), wrażliwe proprioceptory mięśni i stawów, według Lundborga istnieje prawdopodobnie również element treningu układu czucia przetwarzanego w ośrodkowym układzie nerwowym [8].

W 2000 r. Chaitow zaproponował trening palpacji – polegał on na ułożeniu ludzkiego włosa pod pojedynczą kartką papieru i badanie go palpacyjnie z zamkniętymi oczami przez 2–4 minuty każdą ręką. Wraz z postępem treningu zwiększa się liczbę kartek [9]. Nie powstały jednak żadne badania, które potwierdziłyby skuteczność takiego treningu [7].

Chandhok i Bagust w 2002 r. porównywali dwie grupy osób na różnych etapach treningu palpacji (studenci V roku szkolenia z zakresu chiropraktyki w porównaniu z grupą początkującą z I roku). Badano próg dyskryminacji dwupunktowej. Badanie to nie było jednak w stanie definitywnie wykazać wpływu treningu na rozwój zdolności palpacyjnych, gdyż brakowało tam grupy kontrolnej – osób niewytrenowanych [10].

Rozszerzeniem tej próby było przeprowadzone przez Fostera i Bagusta w 2004 r. badanie polegające na ocenie, podobnie jak w poprzedniej pracy, progu dyskryminacji dwupunktowej. Dodatkowo jednak zaproponowano tu badanie polegające na wykrywaniu cienkiej żyłki przez różną liczbę przykrywających ją kartek, co pozwoliło na obiektywne i ilościowe zmierzenie zdolności palpacyjnych. Zbadano studentów szkolenia z chiropraktyki na różnych etapach edukacji, a także doświadczonych zawodowo chiropraktyków [11].

W badaniu z 2003 r. Billis, Foster i wsp. postanowili zbadać odtwarzalność i powtarzalność w aspekcie odnajdowania trzech przypadkowo wybranych poziomów kręgosłupa poprzez badanie palpacyjne wśród trzech grup fizjoterapeutów. Sprawdzono, czy wszystkie grupy znajdowały palpacyjnie na każdym poziomie te same punkty. Osoby badane także, jak w poprzednim badaniu, były na różnym etapie swojej edukacji i miały za sobą różne doświadczenia. Do badania zaproszono 30 terapeutów, w tym 13 takich, którzy nie ukończyli studiów, 10 klinicy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy