Rehabilitacja po wysokiej osteotomii kości piszczelowej i leczeniu komórkami macierzystymi w przebiegu zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego – opis przypadku

Z praktyki gabinetu

Choroba zwyrodnieniowa stawów należy do częstych schorzeń występujących wśród osób dorosłych i w starszym wieku. Jest to złożony i skomplikowany, powolny proces prowadzący do dysproporcji pomiędzy tworzeniem a degeneracją chrząstki stawowej [1]. Klinicznie chorobę zwyrodnieniową stawów określa ból stawu pojawiający się przy ruchach, ograniczenie zakresu ruchów w zajętym stawie oraz postępująca dysfunkcja powodująca osłabienie kończyny i trudności lokomocyjne [2, 3].

Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego jest obok choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa oraz stawu biodrowego najczęstszą postacią choroby. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u osób starszych i częsta przyczyna niepełnosprawności [4]. W stawie kolanowym patologia dotyczy najczęściej przedziału przyśrodkowego i stawu rzepkowo-udowego [5]. 
Najczęstsze przyczyny choroby zwyrodnieniowej:

POLECAMY

  • samoistna – ok. 70% przypadków,
  • przebyte urazy i operacje w obrębie stawu,
  • zmiany statyczne, takie jak kolano koślawe i szpotawe,
  • przebyte zapalenia bakteryjne,
  • choroby metaboliczne.

Czynnikiem zwiększającym ryzyko powstania zmian zwyrodnieniowych oraz dolegliwości bólowych w obciążeniu kończyny jest nadmierna masa ciała [2].
Istnieje wiele sposobów leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów – leczenie zachowawcze i operacyjne. Do leczenia zachowawczego należy leczenie farmakologiczne oraz fizjoterapia, do której należą zabiegi z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii. Jeżeli leczenie zachowawcze nie przynosi zadowalających rezultatów, można stosować leczenie operacyjne.
Jedną z metod leczenia choroby zwyrodnieniowej przyśrodkowego przedziału stawu kolanowego jest wysoka osteotomia kości piszczelowej. Jest to skuteczna procedura, dająca zadowalające długoterminowe wyniki kliniczne i funkcjonalne [6, 7]. Cele zabiegu to poprawa funkcji w uszkodzonym stawie, zniesienie bólu oraz transfer sił obciążających przyśrodkowy przedział stawu na przedział boczny. Wysoka osteotomia kości piszczelowej spowalnia lub zatrzymuje niszczenie przyśrodkowego przedziału stawu [6]. Jest też często zalecana w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów kolana u stosunkowo młodych, aktywnych pacjentów w celu utrzymania poziomu aktywności [8].
Skuteczną metodą leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów, stosowaną w ostatnich latach, jest terapia komórkami macierzystymi pochodzącymi od pacjenta. Jest to terapia bezpieczna dla pacjenta. Komórki macierzyste mogą być pozyskiwane ze szpiku kostnego, z krwi pacjenta oraz z komórek tłuszczowych [1, 9]. Zastosowanie komórek macierzystych u pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawów powoduje regenerację uszkodzonych stawów, zmniejszenie bólu, zwiększenie zakresu ruchów, zwiększenie codziennej aktywności fizycznej i poprawę jakośc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO