Reoambulator jako element nowoczesnej reedukacji chodu

Nowoczesne metody fizjoterapii

Udary, uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz inne schorzenia mogą prowadzić do utraty lub zaburzenia funkcji lokomocyjnej kończyn dolnych. Ze względu na częstość występowania oraz dotkliwość deficytów w tym zakresie, ponowna nauka (reedukacja) chodu doczekała się wachlarza metod (tab. 1), wykorzystywanych urządzeń rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia rehabilitacyjnego.

Rehabilitacja chodu z wykorzystaniem robotów rehabilitacyjnych dynamicznie się rozwinęła w ciągu ostatniej dekady. Roboty rehabilitacyjne mogą zapewnić:

REKLAMA

 • automatyzację procesu terapeutycznego i diagnostycznego,
 • powtarzalne wspomagane ćwiczenia z wykorzystaniem systemów dynamicznego odciążenia, również u pacjentów w stanie ciężkim, u których wczesna reedukacja chodu innymi metodami nie byłaby możliwa,
 • torowanie ruchu chodu fizjologicznego lub zbliżonego do fizjologicznego (uwzględniającego ograniczenia pacjenta),
 • monitorowanie w czasie rzeczywistym liczby i jakości wykonywanych zadań oraz postępów pacjenta w ramach kolejnych sesji terapeutycznych, w tym z wykorzystaniem systemów analizy chodu, co pozwala na uniknięcie dodatkowych badań oraz zwiększa obiektywność oceny wyników terapii,
 • dobór parametrów terapii oraz ich korektę w miarę postępów,
 • biofeedback (np. z wykorzystaniem virtual reality) zapewniający zwiększoną motywację pacjenta,
 • bezpieczeństwo użytkownika i obsługi, w tym np. w przypadku zasłabnięcia pacjenta.

Problemy, które dotyczą robotyki, mogą stanowić przede wszystkim:

 • nie do końca poznane mechanizmy procesu samozdrowienia oraz plastyczności mózgu i ich efekty, szczególnie w przypadku tzw. ćwiczeń powtarzalnych (repetitive exercises),
 • kwestie dynamiki reakcji robotów rehabilitacyjnych na zamiar pacjenta oraz zmiany natężenia jego wysiłku wkładanego w każdy ruch – zmiany uki...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO