Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

11 grudnia 2018

NR 100 (Grudzień 2018)

Shin splints
- niespecyficzny ból piszczeli związany z aktywnością ruchową

Shin splints – bo tak potocznie nazywa się bolesne piszczele – to prawdziwy koszmar przytrafiający się osobom trenującym wszystkie dynamiczne dyscypliny biegowo-skocznościowe. Zagrożeni są także piłkarze, lekkoatleci, koszykarze, rugbiści... W niniejszym artykule zostaną przedstawione najczęstsze przyczyny oraz skuteczne sposoby radzenia sobie z tym zespołem bólowym, który z pozoru błahy, w rzeczywistości może unieruchomić nawet wytrawnego sportowca.

American Academy of Orthopaedic Surgeons podaje, że shin splints to ból biegnący wzdłuż krawędzi goleni (ang. shin) wywołany nakładaniem się mikrourazów tkanki mięśniowej. Literatura opisuje go także jako zapalenie okostnych lub ból piszczeli, a więc samej kości. Oba stwierdzenia mają rację bytu i odzwierciedlają się w różnych stanach klinicznych, takich jak:

 • przeciążenie kości piszczelowej, w skrajnych przypadkach zmęczeniowe złamanie warstwy korowej,
 • zapalenie przyczepów mięśni goleni do kości oraz okostnej, 
 • zespół niedotlenienia mięśni określany jako ciasnota przedziałów powięziowych.

Pierwsze dolegliwości bólowe pojawiają się po jakimś czasie wykonywania regularnej aktywności fizycznej – w trakcie lub pod koniec treningu i ustępują po jego zakończeniu. Ból jest odczuwany w różnym stopniu – od lekkiego, rozlanego, pojawiającego się w trakcie jednostki treningowej, po bardzo intensywny, punktowy, doskwierający nawet w spoczynku. Odpoczynek, rozciąganie, schładzanie początkowo przynoszą ulgę. Często jednak problem wraca. Próba rozbiegania bólu spełza na niczym, jest jeszcze gorzej. Internetowe porady, takie jak wymiana zużytych butów na nowe czy kąpiel zmiennocieplna, także nie przynoszą oczekiwanych rezultatów – zawodnik jest zmuszony zawiesić buty 
na kołku.

POLECAMY

Rys anatomiczny i funkcjonalny

Podudzie to pierwsza w kolejności część ciała ludzkiego zaraz za stopą i stawem skokowym, która przejmuje energię kinetyczną związaną z biegiem, skokiem czy lądowaniem. Jest zbudowana z połączonych ze sobą błoną międzykostną kości piszczelowej i strzałkowej, które stanowią przyczepy bliższe mięśni zewnętrznych stopy oraz stawu skokowego. We wspomnianej błonie znajdują się otwory dla naczyń krwionośnych. Przez górny przebiegają żyła i tętnica piszczelowa przednia, zaopatrująca m.in. mięsień piszczelowy przedni. Otwory dolne przeszywają m.in. gałęzie tętnicy strzałkowej. Są to struktury strategiczne z punktu widzenia zaopatrzenia w krew i składniki odżywcze intensywnie pracujących mięśni podudzia podczas wysiłku fizycznego. 

Aparat mięśniowy jest uporządkowany poprzez powięź goleni, która dzieli go na cztery przedziały:

 • Przedział przedni – mięśnie prostowniki: piszczelowy przedni, prostownik długi palców, prostownik długi palucha, nerw strzałkowy. Funkcja: zginanie grzbietowe stopy, odwracanie i nawracanie stawu skokowego, zgięcie grzbietowe palców stopy.
 • Przedział przednio-boczny – mięśnie strzałkowe długi i krótki, nerw strzałkowy powierzchowny. Funkcja: nawracanie stawu skokowego.
 • Przedział głęboki tylny – mięśnie: piszczelowy tylny, zginacz długi palców, zginacz długi palucha, nerw piszczelowy, tętnica i żyła piszczelowa tylna. Funkcja: zginanie podeszwowe, odwracanie stawu skokowego, wsparcie łuku podłużnego stopy.
 • Przedział powierzchowny tylny – mięśnie: podeszwowy, płaszczkowaty, brzuchaty łydki. Funkcja: zgięcie podeszwowe stawu skokowego.

Charakterystyczną cechą powyższego układu jest ścisłe upakowanie struktur i mała podatność na zwiększanie objętości podczas wysiłku fizycznego, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia również w tym obszarze.

Czynnikami podwyższonego ryzyka są:

 • nieprawidłowy wzorzec biomechaniczny ruchu,
 • przebyte kontuzje, np. skręcenie stawu skokowego ograniczające wtórnie jego ruchomość,
 • wady anatomiczne kolan: koślawość, szpotawość,
 • twarde podłoże, takie jak asfalt czy tartan,
 • zużyte lub źle dobrane obuwie, 
 • praca siedząca,
 • przeprost w kolanie,
 • nadwaga,
 • pronacja i supinacja stopy.

 

Etiologia

Coraz częściej mówi się o zespole shin splints. Wskazuje to na różnorodność i wielowątkowość przyczyn, a także objawów klinicznych tej wzbudzanej wysiłkiem fizycznym, uciążliwej w leczeniu dolegliwości.
Schorzenie to dotyka często początkujących adeptów dyscyplin biegowych oraz osoby zbyt szybko zwiększające częstotliwość i intensywność treningu. Istnieje jednak wiele przyczyn jego powstania. 

 1. Bóle w przedniej części goleni – są związane z zaburzeniami w funkcjonowaniu przedniego przedziału powięziowego i sąsiadujących z nim struktur. Mięsień piszczelowy przedni jako główny rezydent tego przedziału powięziowego jest wątłym antagonistą potężnego mięśnia trójgłowego łydki. Z upływem czasu pojawia się dysbalans w ich obrębie. Dodatkowo przy nieprawidłowym wzorcu biegu w trakcie fazy lądowania na pięcie (heel strike) mięsień piszczelowy przedni pracujący ekscentrycznie ulega nadmiernemu obciążeniu. Buty z wysokim „dropem” i podłoże nachylone ku przodowi potęgują ten stan. Systemy amortyzujące w bucie dodatkowo osłabiają naturalne zdolności absorpcyjne aparatu mięśniowego stopy i goleni i koło się zamyka. Dochodzi do przeciążenia struktur naturalnie stworzonych do ruchu. Pojawia się ból wzbudzany przez aktywność i tkliwość uciskowa przedziału przedniego. 
 2. Ból części przyśrodkowej goleni – jego przyczyna nie jest do końca jasna. Za prawdopodobną podaje się przeciążenie lub przewlekłe uszkadzanie mięśni, powięzi oraz ich kostnych i okostnowych miejsc przyczepu. Zapalenie okostnej powstaje z pociągania w miejscu przyczepów bliższych mięśni: piszczelowego tylnego, płaszczkowatego i zginacza palców długiego. Czynnikiem ryzyka jest ewersja pięty. Występuje ból wzbudzany przez aktywność oraz tkliwość uciskowa przedziału tylno-przyśrodkowego oraz powierzchni przyśrodkowej i brzegu przyśrodkowego kości piszczelowej.
 3. Przewlekły zespół ciasnoty powięziowej to kolejna z możliwych przyczyn bólu piszczeli. Pracujące podczas wysiłku mięśnie wymagają wzmożonego przepływu przez nie krwi, w związku z tym zwiększa się jej objętość. Mięśnie ulokowane ciasno w poszczególnych przedziałach utworzonych z mało rozciągliwej powięzi zaczynają wywierać ciśnienie. Efektem jest ucisk naczyń doprowadzających i odprowadzających krew i wtórne niedokrwienie mięśni, które nie mogą dalej pracować. Stan ten należy zdiagnozować, wykonując pomiar ciśnienia w poszczególnych przedziałach specjalnym aparatem przed wysiłkiem, w jego trakcie i po nim. 
  >Na występowanie przewlekłego zespołu przedziałów powięziowych wskazuje ciśnienie w przedziale powięziowym:
  • ≥ 15 mm Hg w spoczynku,
  • ≥ 30 mm Hg minutę po zakończeniu wysiłku,
  • ≥ 20 mm Hg 5 min po zakończeniu wysiłku.

  Występują: ból kończyny w wysiłku, bez ostrego urazu w wywiadzie, tkliwość uciskowa przedziałów, niekiedy dochodzi do przepukliny mięśnia, osłabione czucie, a nawet parestezje.
 4. Złamanie zmęczeniowe kości piszczelowej – w przypadku kontynuowania aktywności z bólem zapalenie okostnej, bogato unaczynionej i unerwionej błony okalającej kość, może się przenieść na warstwę korową. Organizm będzie próbował naprawić uszkodzenie i zainicjuje wzmożone przebudowywanie kosztem wytrzymałości struktury kostnej. W tym przypadku obowiązuje bezwzględny zakaz kontynuowania treningu. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, dochodzi do regularnego złamania kości określanego jako stess fracture. Eliminuje to pacjenta na minimum trzy miesiące z wszelkiej aktywności biegowej. Występują: miejscowa tkliwość uciskowa, zmiany kostne widoczne w badaniu scyntygraficznym, TK i RM.

 

Mechanizm powstawania zaburzeń

Jak widać, problem jest złożony i ma wiele płaszczyzn. Szukając wspólnego mianownika tych zaburzeń, trafia się na powięź – tkankę spoiwo. Według najnowszej wiedzy jest ona swoistym narządem. Łączy wszystkie komórki, tkanki i układy naszego ciała. 

Funkcje powięzi

 1. System powięziowy pełni m.in. funkcję pośredniczącą pomiędzy mięśniem a kością. Daje większą stabilność niż mięsień, a jednocześnie większą mobilność niż kość.
 2. Co charakterystyczne, potrafi reagować na faktor stresu i poprzez układ autonomiczny reagować napięciem, które jest odczuwane jako usztywnienie i ból. 
 3. Powięzi zaliczamy do grupy narządów zmysłu. Posiadają one więcej włókien nerwowych niż skóra lub oczy i dlatego uszkodzenia i zaburzenia tej tkanki powodują odczucie bólu.
 4. Poprzez łańcuchy powięziowe napięcia są przenoszone na całe ciało. Jest to fizjologiczny mechanizm rozkładania występujących w ciele sił w taki sposób, by nie kumulowały się w jednym miejscu. Patologiczny efekt tego mechanizmu polega na tym, że ograniczenia występujące w jednej części ciała mogą manifestować się jako napięcia w oddalonym rejonie organizmu.
 5. Powięzi wspierają muskulaturę w trakcie skurczu mięśniowego. Utrzymują mięsień w swojej formie oraz dają opór potrzebny do tworzenia siły mięśniowej. Poprzez wstępne rozciągnięcie powięź magazynuje energię kinetyczną, do której rozładowania wraz z aktywnością mięśnia dochodzi w trakcie zamierzonego ruchu.
 6. W powięzi biegnie sieć naczyń krwionośnych odżywiających k...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy