Standaryzacja specjalistycznego postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową

stawów kolanowych leczonych metodą mikrozłamań

Temat miesiąca

Ze względu na to, że choroby zwyrodnieniowe stawów są coraz powszechniejsze, a jednocześnie zwiększa się populacja ludzi starszych, ważne jest opracowanie skutecznych programów fizjoterapeutycznych mających na celu poprawę sprawności w zakresie narządu ruchu.

Choroba zwyrodnieniowa narządu ruchu staje się poważnym problemem współczesnej wysoko rozwiniętej cywilizacji. Ze względu na częstość występowania schorzenie to stanowi przedmiot zainteresowania wielu uczonych na całym świecie. Dlatego z inicjatywy kilkudziesięciu państw na całym świecie, w tym również Polski, pierwsza dekada XXI w. uznana została przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) za dekadę kości i stawów [1]. 

REKLAMA

Dane statystyczne dowodzą, że choroby zwyrodnieniowe są aktualnie jednymi z najczęstszych schorzeń organizmu ludzkiego [2], a wraz z różnorodnymi schorzeniami o charakterze zapalnym narządu ruchu człowieka w perspektywie lat stanowią główną przyczynę niepełnosprawności [3]. 

Zważywszy na to, że w Polsce zwiększa się liczba ludzi starszych, a co za tym idzie – mniej sprawnych, ważne jest opracowanie skutecznych programów fizjoterapeutycznych mających na celu poprawę sprawności, szczególnie w obrębie stawów narządu ruchu. 

Staw kolanowy jest największym stawem człowieka, charakteryzującym się skomplikowaną budową anatomiczną. To staw zawiasowo-obrotowy, bardzo narażony na różnego rodzaju urazy ze względu na swoją złożoną strukturę anatomiczną i biochemiczną. Na jego prawidłową pracę wpływa doskonała współpraca wielu elementów kostnych, torebkowo-więzadłowych i mięśniowych [4]. 

Wśród wszystkich postaci choroby zwyrodnieniowej jedną z najbardziej dokuczliwych jest zwyrodnienie stawów kolanowych. Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (gonarthrosis – GA) jest jednym z najczęstszych schorzeń dotykających kończyny dolne [5, 6].

Zapadalność na chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego wzrasta wraz z wiekiem. Zmiany radiologiczne typowe dla gonartrozy obserwuje się u 19,2–27,8% osób w wieku ≥ 45 lat, u 37% osób powyżej 60. roku życia i 40% osób między 70. a 74. rokiem życia [7]. Poza tym kobiety częściej zgłaszają dolegliwości bólowe i częściej występuje u nich postać uogólniona zwyrodnienia stawów. Sugeruje się, że przyczyną gwałtownego wzrostu zapadal...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO