Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowoczesne metody fizjoterapii

7 października 2015

NR 65 (Październik 2015)

Stawy skroniowo-żuchwowe w osteopatii. Część 2. Informacje specjalistyczne*

0 630

W ujęciu osteopatycznym stawy skroniowo-żuchwowe (articulatio temporomandibularis) – podobnie jak każda inna część ciała – rozpatrywane są w odniesieniu do całego organizmu. Z tego powodu w przypadku zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ) na początku badania przeprowadza się ogólne testy służące rozpoznaniu obszarów zaangażowanych w zespół dysfunkcji SSŻ. 

Propozycje postępowania terapeutycznego [3]

Terapia może być prowadzona różnymi metodami: 

POLECAMY

 • Terapia bazuje na wynikach testów ogólnych (np. dysfunkcji wstępującej lub zstępującej) wszystkich zdiagnozowanych problemów mięśniowych, powięziowych, kostnych i trzewnych w obrębie ciała, które zaburzać mogą czynności SSŻ.
 • Leczenie dostosowane jest do rozpoznania i dotyczy: kości skroniowej, mięśni żucia (np. poprzez delikatne rozciąganie lub izometryczne napinanie mięśni), mięśni gnykowych i mięśni karku, stawu szczytowo-potylicznego, powięzi czaszkowo-szyjnych, kłykci i krążków stawowych, więzadła klinowo-żuchwowego, rylcowo-żuchwowego, klinowo-skalistego, desensytyzacji (desensybilizacji) nerwu żuchwowego, zwoju trójdzielnego i odpowiedniego regionu jąder rdzeniowych, a także nerwu twarzowego.
 • Ewentualnie dąży się do poprawy oddychania przez nos. 
 • Prowadzi się autoterapię w celu rozluźnienia mięśni żuchwy.
Tab. 1. Wewnątrzustna terapia stawów skroniowo-żuchwowych
Wskazania przy zaburzeniach parametrów ruchowych, problemach czynnościowych krążka stawowego 
Pacjent leżenie tyłem
Terapeuta  bocznie, na wysokości ramion pacjenta: 
 • kciuki leżą wewnątrz jamy ustnej na powierzchniach żucia dolnego szeregu zębowego
 • palce środkowe zahaczają się za kątem żuchwy
 • palce wskazujące leżą na kościach szczęki 

Wykonanie
Rozluźnienie tylno-przednie

 • wykonanie pociągnięcia* skierowanego do tyłu – aż do uzyskania rozluźnienia 
 • następnie wykonywane jest pociągnięcie* w kierunku przednim


 

Ruchy torsyjne (skrętne)
 • wykonanie ruchu torsyjnego* żuchwy (początkowo w kierunku większej ruchomości), palec wskazujący stabilizuje poprzez kontakt ze szczęką
 • ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!

Przypisy