Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu , Otwarty dostęp

25 czerwca 2020

NR 117 (Czerwiec 2020)

Stres psychologiczny - u pacjentów korzystających z fizjoterapii. Część I

0 1116

Określenie przyczyn odczuwania bólu i schorzenia może być utrudnione przy występowaniu potencjalnych, dodatkowych przyczyn/elementów napięcia o naturze psychologicznej i psychospołecznej. Zaplanowanie optymalnej formy terapii może wymagać od fizjoterapeuty rozpoznania i rozpatrzenia współwystępującego stresu niezwiązanego z bólem (ang. non-pain-related) wpływającego na to napięcie i aktualny stan zdrowia pacjenta.

Ból i związany z nim dyskomfort są jednymi z głównych powodów rozpoczęcia rehabilitacji. Tym samym są to czynniki prowadzące do niesprawności, obniżonej produktywności działania, niskiej jakości życia i zwiększonych kosztów medycznych [3]. Wciąż mała jest świadomość związku pomiędzy niesprawnością i towarzyszącym jej bólem a chronicznym stresem, na który jest narażony pacjent. Efektywne funkcjonowanie w życiu codziennym jest uzależnione m.in. od intensywności czynników stresogennych występujących w najbliższym środowisku człowieka oraz jego indywidualnych predyspozycji do samoregulacji i interpretacji potencjalnych zagrożeń. Stres psychologiczny i to, jak skutecznie pacjent radzi sobie z wymaganiami życia codziennego, mogą mieć bezpośredni związek z jego stanem zdrowia psychicznego i fizycznego, podatnością na urazy, odczuwaniem bólu, a zarazem efektywnością rehabilitacji i długością okresu powrotu do pełni zdrowia lub osiągnięcia możliwej do uzyskania poprawy jego stanu. Podstawową rolą specjalisty fizjoterapii jest poprawne rozpoznanie w ujęciu funkcjonalnym przyczyny bólu oraz zaplanowanie i przeprowadzenie procesu fizjoterapii/rehabilitacji pacjenta. Określenie przyczyn odczuwania bólu i schorzenia może być utrudnione przy występowaniu potencjalnych, dodatkowych przyczyn/elementów napięcia o naturze psychologicznej i psychospołecznej. Zaplanowanie optymalnej formy terapii może wymagać od fizjoterapeuty rozpoznania i rozpatrzenia współwystępującego stresu niezwiązanego z bólem (ang. non-pain-related), wpływającego na to napięcie i a...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy