Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowoczesne metody fizjoterapii

30 lipca 2018

NR 95 (Czerwiec 2018)

Super Indukcyjna Stymulacja (SIS) wprowadzenie do terapii
Ocena wyników programu pilotażowego terapii SIS

0 7676

Fizykoterapia, jak każda dziedzina wiedzy medycznej, stale poszukuje nowych obszarów i możliwości prowadzenia jak najskuteczniejszej i najprecyzyjniejszej terapii. Pośród różnych kierunków poszukiwań na polu oddziaływań fizykalnych bezwzględnie na pierwsze miejsce wysuwają się terapie oparte na działaniu impulsowego pola elektromagnetycznego zarówno niskiej, jak i wysokiej częstotliwości. Wydaje się, że pojawiające się terapie w zakresie impulsowego pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości stanowią tutaj wiodącą linię rozwojową.

Pole elektromagnetyczne, ewoluując od statycznego pola magnetycznego poprzez impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości i małej wartości indukcji magnetycznej nazywanej magnetoterapią, przez magnetostymulację, a następnie  terapię sygnałem pulsacyjnym PST,  poprzez głęboką stymulację polem elektromagnetycznym dużej wartości indukcji magnetycznej i niskiej częstotliwości, rozwinęło się aż do aktualnie najbardziej zaawansowanego technologicznie osiągnięcia inżynierii biomedycznej w zakresie pola magnetycznego, jakim jest Super Indukcyjna Stymulacja – SIS (Super Inductive System).

POLECAMY

1. Aparat BTL-6000 SIS

Super Inductive System to innowacyjna technologia wykorzystująca pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności i niskiej częstotliwości, która znalazła zastosowanie w urządzeniu firmy BTL – BTL-6000 SIS. 

2. Schemat działania głowicy zabiegowej

 

Technologia BTL-6000 SIS wykorzystuje unikatowe pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności. Bodziec ten, indukowany przez cewkę umieszczoną w aplikatorze, wchodzi w interakcję z organizmem ludzkim, wywołując m.in. depolaryzację błony komórkowej w komórkach różnych tkanek. W zależności od wybranej częstotliwości oraz intensywności pola elektromagnetycznego terapia SIS korzystnie wpływa na redukcję bólu zarówno w stanach ostrych, podostrych, jak i przewlekłych, mobilizację stawów, przyspieszenie gojenia urazów i złamań. Zastosowanie odpowiednich ustawień pola elektromagnetycznego wywołuje reakcję tkanki mięśniowej, prowadząc do pożądanego skurczu mięśni. Powtarzalne skurcze mięśni otaczających staw mobilizują go i odblokowują. Dzięki poprawie miejscowej cyrkulacji krwi i przyspieszeniu metabolizmu tkanek terapia BTL-SIS doskonale wpływa na procesy regeneracji oraz przyspiesza gojenie pourazowe, jak również zrost kostny w przypadku złamań, nawet we wczesnym stadium. Działanie BTL-SIS zwiększa potencjał czynnościowy w tkance nerwowej i mięśniowej, co w rezultacie prowadzi do poprawy przewodnictwa nerwowego i wzmocnienia osłabionych mięśni. Z drugiej strony szeroki zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego w urządzeniu pozwala na taki dobór parametrów, aby uzyskać efekt zmniejszenia napięcia mięśniowego i skutecznej redukcji spastyczności. BTL-SIS znalazło także zastosowanie w terapii oddechowej do stymulacji i poprawy funkcji mięśni oddechowych.

Aparat posiada następujące parametry techniczne umożliwiające prowadzenie terapii z zastosowaniem wartości czynników terapeutycznych nieosiągalnych dla innych urządzeń, których praca opiera się na systemie głębokiej stymulacji elektromagnetycznej:

 • maksymalna częstotliwość: 150 Hz – możliwość zastosowania częstotliwości od 0 do 150 Hz pozwala na działanie przeciwbólowe na wszystkich trzech poziomach kontroli bólu na podstawie teorii kontroli wejścia Walla i Melzacka (120–140 Hz), teorii bramki kontrolnej (60‑100 Hz) tych samych autorów oraz teorii endorfinowej (2–10 Hz);
 • maksymalna intensywność stymulacji – 28 kT/s – stanowiąca iloraz amplitudy pola magnetycznego i szerokości impulsu jest najważniejszym parametrem dla efektu terapeutycznego;
 • modulacja amplitudy i częstotliwości impulsu sprawia, że tkanka nie adaptuje się do bodźca. To powoduje, że stymulacja jest intensywna przez cały czas trwania terapii;
 • emisja pola elektromagnetycznego:

- aplikator koncentrujący (focused) emituje skupione pole elektromagnetyczne, zapewniając głębokie przenikanie na obszarze objętym dysfunkcją;
- aplikator planarny (planar) stymuluje powierzchowne tkanki.

Innowacyjna konstrukcja aplikatorów pozwala na komfortowe przeprowadzenie precyzyjnej terapii na określonym obszarze zabiegowym.

Metodyka zabiegu 

Wykonanie zabiegu polega na umieszczeniu aplikatora w wybranym miejscu zabiegowym, w nieznacznej odległości od skóry pacjenta, a następnie na wyborze odpowiedniego dla danej jednostki chorobowej, opracowanego i zaprogramowanego w urządzeniu przez producenta programu terapeutycznego i sprawdzeniu jego parametrów. Kolejną czynnością jest włączenie programu i ustawienie parametru intensywności pola w czasie tzw. etapu testowego. Pacjent powinien odczuwać intensywne wibracje/mrowienie powyżej swojego progu motorycznego, jednak aplikowany sygnał nie może stwarzać/prowokować nieprzyjemnych doznań, a przede wszystkim nie powinien powodować bólu.

Metodyka zabiegowa obejmuje wykonanie w zależności od jednostki chorobowej i jej nasilenia od pięciu do dziesięciu sesji terapeutycznych przeprowadzanych codziennie lub od dwóch do trzech razy w tygodniu, ujętych w serię zabiegową. Czas trwania zabiegu w zależności od programu waha się od sześciu do dziesięciu minut.

Super Indukcyjna Stymulacja jest najbardziej zaawansowanym technologicznie osiągnięciem inżynierii biomedycznej w zakresie pola magnetycznego.

 

Objawami obserwowanymi po zabiegu terapii SIS mogą być: przejściowe złe samopoczucie, trudności z zaśnięciem, stan pobudzenia emocjonalnego, bóle mięśni i ścięgien w okolicy poddawanej zabiegowi, przejściowe skurcze mięśni, miejscowe przekrwienie lub zaczerwienienie skóry. Są one spowodowane silną reakcją organizmu na ten rodzaj bodźca fizykalnego. Nie powinny się utrzymywać dłużej niż 24 godziny po zabiegu. 

Najczęstsze wskazania do zabiegu SIS:

 • zespół cieśni nadgarstka,
 • zespół bolesnego barku,
 • dyskopatia,
 • ból odcinka L-S,
 • kolano skoczka,
 • złamania,
 • regeneracja nerwu,
 • blok stawowy,
 • blizny,
 • bóle mięśni,
 • zespół bólowy ścięgna Achillesa,
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów,
 • krwiaki,
 • mobilizacja stawu,
 • nerwobóle,
 • neuropatia,
 • skurcze mięśni,
 • przyspieszenie gojenia się ran,
 • terapia punktów spustowych,
 • redukcja spastyczności,
 • przygotowanie do innych zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • relaksacja mięśni,
 • RZS,
 • urazy, w tym urazy i kontuzje sportowe,
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • zapalenie kaletek maziowych,
 • epicondylitis,
 • zapalenie rozcięgna podeszwowego,
 • zespół ciasnoty podbarkowej,
 • zespół cieśni nadgarstka,
 • ZZSK,
 • złamania,
 • obrzęki,
 • zwalczanie bólu ostrego i przewlekłego,
 • zwapnienie okołostawowe.

Przeciwwskazania do zabiegu SIS:

 • ciąża,
 • implanty różnego typu (elektroniczne, metalowe),
 • choroby serca,
 • chrząstka wzrostu – zabieg nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w okresie wzrostu kostnego,
 • okolica głowy,
 • okolica serca, choroby serca,
 • choroby krwi,
 • terapia przeciwzakrzepowa,
 • schorzenia z objawami krwotocznymi,
 • epilepsja,
 • pompy leków,
 • choroba nowotworowa,
 • uogólnione infekcje,
 • gorączka.
7. Terapia w obrębie stawu barkowego

 

8. Zabieg w przypadku ostrogi piętowej

 

9. Zabieg na odcinek piersiowy kręgosłupa

Ocena wyników programu pilotażowego terapii SIS

W marcu i kwietniu 2018 r. w Centrum Rehabilitacji MARKMED w Ostrowcu Świętokrzyskim został przeprowadzony pilotażowy, bezpłatny dla pacjentów program terapii zmian zwyrodnieniowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego z wykorzystaniem urządzenia BTL-6000 SIS. Uczestniczyły w nim 22 osoby (14 kobiet, ośmiu mężczyzn) ze zdiagnozowanymi zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych. Program obejmował zastosowanie procedury terapeutycznej dla stawu z bardziej zaawansowanymi zmianami chorobowymi. 

W programie uczestniczyli pacjenci w przedziale wiekowym 27–81 lat. Przeważającą część stanowiły osoby w wieku 50+. Terapię ukończyło 20 pacjentów. Dwie osoby zarejestrowały się, a następnie, pomimo pozytywnej kwalifikacji, bez podania przyczyny nie przystąpiły do terapii.

Pilotaż obejmował wykonanie serii pięciu zabiegów urządzeniem BTL-6000 SIS przy użyciu standardowego, gotowego programu terapeutycznego przeznaczonego dla terapii przewlekłych zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych. Czas trwania zabiegu wynosił dziesięć minut, częstotliwość zabiegów – co drugi dzień.

Podstawą kwalifikacji do programu było przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, orzeczonej na podstawie badania obrazowego. U każdego z pacjentów została przeprowadzona konsultacja w kierunku wykluczenia możliwych przeciwwskazań do prowadzenia terapii SIS. Pacjenci podpisali również zgodę dotyczącą dobrowolnego uczestnictwa w terapii wraz z informacją o jej przebiegu, sposobie wykonania, występowaniu objawów pozabiegowych oraz przeciwwskazaniach do zabiegu SIS.

W karcie terapii, której użyto do określenia stanu wyjściowego pacjenta oraz ewentualnych zmian zachodzących w wyniku terapii, wykorzystano subiektywną, graficzną, pięciostopniową, zmodyfikowaną i uproszczoną na potrzeby badania skalę VAS (Visual Analog Scale). Przed pierwszym zabiegiem pacjent określił swój stan wyjściowy/poziom nasilenia dolegliwości zarówno bólowych, jak i ograniczenia ruchomości lub mobilności jako: bardzo zły, zły, średni, dobry, bardzo dobry. Po wykonaniu serii zabiegów został on ponownie poproszony o oznaczenie poziomu dolegliwości i dodatkowo o opisanie jednym lub dwoma zdaniami, w jakich sytuacjach była widoczna ewentualna zmiana.

Wyniki terapii:

 • pięcioro pacjentów określiło poprawę na 4 pkt (na cztery możliwe),
 • cztery osoby określiły poprawę na 3 pkt,
 • osiem osób określiło poprawę na 2 pkt,
 • trzy osoby określiły poprawę na 1 pkt.

 

...
Tabela 1. Wyniki
Lp. Inicjały Bardzo
zły stan
Zły stan Średni
stan
Dobry
stan
Bardzo
dobry
stan
Punkty
1. J.J.   X     X +3
2. K.K. X X       +1
3. H.D. X       X +4
4. M.S.   X   X   +2

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy