Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

25 lipca 2018

NR 74 (Lipiec 2016)

Terapia ręki u dzieci
podstawowe sposoby rozwiązywania problemów w zakresie grafomotoryki

0 1659

Grafomotoryka to sprawność manualna ręki związana z pisaniem i rysowaniem. Dziecko, które właściwie rozwija się ruchowo, w tym w zakresie umiejętności grafomotorycznych, powinno osiągać konkretne umiejętności w pewnych okresach życia.

Ramowe kamienie milowe w zakresie umiejętności grafomotorycznych: 

 • 1–2 lata – dziecko rysuje „bazgroły”, 
 • 2–4 lata – pojawiają się linie i wzory,
 • 5 lat – pojawiają się kształty,
 • jako ostatnia pojawia się umiejętność pisania. 

Pisanie i rysowanie od strony ruchowej wymaga kontroli nad przedmiotem piśmiennym. Dla osiągnięcia dobrej kontroli grafomotorycznej konieczne jest współistnienie kilku elementów, a mianowicie:

POLECAMY

 • właściwego napięcia mięśniowego,
 • właściwej pozycji ciała, 
 • właściwego ułożenia kartki/zeszytu,
 • właściwego trzymania przedmiotu piśmiennego,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • orientacji przestrzennej, percepcji. 

Niepokój i konieczność pogłębionej diagnostyki w zakresie problemów grafomotorycznych mogą wzbudzać:

 • zła jakość i ubogość rysunków, 
 • trudności w przerysowywaniu, 
 • robienie dziur, 
 • krzywe linie,
 • linie zbyt delikatne, 
 • zbyt drobne elementy,
 • wychodzenie poza linie,
 • ból głowy po zajęciach grafomotorycznych.

Dla dokonania diagnostyki źródła problemu konieczna jest obserwacja zachowań dziecka oraz sytuacji, w których pojawiają się zauważone problemy. Należy obserwować m.in.: 

 • pozycję dziecka,
 • sposób chwytu narzędzia pisarskiego,
 • sposób ułożenia kartki/zeszytu,
 • jakość rysunków/liter/cyfr,
 • dokładność rysunków/pisma,
 • siłę nacisku przedmiotu pisarskiego na kartkę.

W zależności od zdiagnozowanego rodzaju problemu terapię prowadzi się ze szczególnym uwzględnieniem poprawy patologicznego elementu. 

Cele ćwiczeń grafomotorycznych: 

 • nauka przyjmowania właściwej pozycji ciała,
 • poznawanie własnego schematu ciała i orientacji przestrzennej,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
 • koordynacja słuchowo-ruchowa,
 • regulacja napięcia mięśniowego,
 • nauka poprawnego korzystania z przedmiotów piśmiennych,
 • ułatwianie nauki pisania i rysowania.

Terapia

Nauka przyjmowania prawidłowej pozycji ciała

Prawidłowa pozycja to taka, w której miednica przyjmuje pozycję pośrednią, a kończyna górna, począwszy od stawu łokciowego przez przedramię i rękę, jest podparta na stole. 

Wsparcie:

 • mobilizacja miednicy,
 • praca nad ustawieniem miednicy,
 • właściwa wysokość blatu dająca szanse na odciążenie kończyny górnej.

Nauka schematu ciała

Prawidłowy schemat ciała to taki, gdzie dziecko jest w stanie odbierać wszystkie elementy swojego ciała.

Wsparcie:

 • rysunki postaci człowieka, 
 • lepienie postaci człowieka,
 • obrysowywanie własnej ręki.

Nauka prawidłowego trzymania narzędzi piśmiennych

Prawidłowe trzymanie długopisu wymaga chwytu, którego bazą jest chwyt opuszkowy, nie niżej niż 2,5 cm od podłoża, a prawidłowe ułożenie zeszytu ma uwzględniać ułożenie lewego dolnego rogu niżej (dla praworęcznych).

Wsparcie:

 • nauka trzymania długopisu na właściwej wysokości,
 • nauka chwytu trójpunktowego (opuszkowego),
 • nauka właściwego ułożenia kartki.

Przyczyną niewłaściwego chwytu mogą być problemy w zakresie właściwej formy innych, wcześniejszych chwytów, które przygotowują rękę do chwytu właściwego dla trzymania długopisu. Poniżej podano przykłady pracy nad poszczególnymi chwytami.

Nauka właściwego chwytu cylindrycznego:

 • wkładanie figur do otworów,
 • gra w kręgle, 
 • klejenie kolażu z papieru i tkanin (papier wydzierany dłońmi),
 • lepienie z różnych mas, 
 • malowanie gąbką,
 • rysowanie na piasku grubym patykiem.

Nauka właściwego chwytu szczypcowego:

 • układanie wzorów z patyczków, 
 • formowanie kształtów z elastycznych drucików, wężyków,
 • spinanie,
 • zszywanie,
 • koraliki (małe elementy zawsze pod szczególną kontrolą),
 • gra w pchełki,
 • gra w bierki,
 • zbieranie patyczków.

Nauka właściwego chwytu opuszkowego:

 • malowanie pędzlami,
 • rysowanie kredkami,
 • rysowanie węglem, 
 • malowanie na szkle,
 • kalkowanie,
 • puzzle,
 • budowanie wieży z klocków.

Nauka regulacji napięcia mięśniowego 

Nauka obniżania napięcia mięśniowego znajdującego się w górnej granicy normy polega na wykształceniu techniki wyhamowania i zmiany kierunku.

Wsparcie:

 • nauka właściwego kierunku pisania od lewej do prawej,
 • rysowanie szlaczków od lewej do prawej,
 • kolorowanie rysunków z wyraźnymi obramowaniami,
 • obrysowanie gotowych obrazków,
 • obrysowanie ręki dziecka lub ręki opiekuna,
 • rysowanie z punktu do punktu,
 • wykańczanie rozpoczętych szlaczków o zmiennym kierunku.

Nauka koordynacji wzrokowo-ruchowej

Nauka koordynacji wzrokowo-ruchowej polega na nauce pisania/rysowania pod kontrolą wzroku.

Wsparcie:

 • ćwiczenia pisania lub rysowania pod kontrolą wzroku,
 • przerysowywanie z linijki leżącej wyżej do linijki leżącej niżej.

Nauka koordynacji słuchowo-ruchowej

Nauka koordynacji słuchowo-ruchowej polega na nauce pisania/rysowania pod kontrolą słuchu.

Wsparcie:

 • ćwiczenia z towarzyszącymi dźwiękami z wyznaczeniem zadania podczas pewnych dźwięków,
 • zmiana kierunku rysowania na pewien rytm muzyki.

W terapii umiejętności grafomotorycznych wykorzystuje się trzy zasady nauczania:

 • polisensoryczność,
 • podejście neurorozwojowe,
 • grupowanie liter.

Polisensoryczność

Polega na wykorzystaniu różnych bodźców dla wsparcia terapii:

 • używanie do pisania liter zarówno dużych, jak i małych ruchów w zależności od problemu,
 • używanie opisu słownego (bajki, wierszyki) do nauki pisania danej litery,
 • kopiowanie liter z rysunku,
 • pisanie liter...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy