Usprawnianie lecznicze stawu kolanowego po alloplastyce

Z praktyki gabinetu

Staw kolanowy, największy ze stawów ciała ludzkiego, utworzony jest przez powierzchnie stawowe znajdujące się na kłykciach (bocznych i przyśrodkowych) dalszego końca kości udowej oraz bliższego końca kości piszczelowej. Przednia część stawu uzupełniona jest rzepką. Pomiędzy kością udową a kością piszczelową znajdują się łąkotki wypełniające wolną przestrzeń stawu. Jest to staw zawiasowo-obrotowy. Zakres czynnego ruchu zgięcia w zdrowym stawie to 130°.

Kondycja stawu zależy zarówno od siły długich mięśni poruszających stawem, jak i prawidłowo zachodzących procesów „smarowania” stawu. Zanik mazi stawowej uniemożliwia prawidłowy ślizg powierzchni stawowych i prowadzi do wycierania chrząstki stawowej. Stabilność gwarantują silne więzadła łączące kości tworzące staw. Z uwagi na złożoną budowę stawu kolanowego oraz położenie pomiędzy dwiema długimi dźwigniami, jakimi są udo i podudzie, staw kolanowy jest często narażany na uszkodzenia w obrębie tworzących go elementów kostnych i tkanek miękkich. W wyniku odniesionych urazów stawu kolanowego najczęściej dochodzi do uszkodzenia aparatu więzadłowego kolana, w drugiej kolejności do uszkodzenia chrząstki stawowej.

REKLAMA

Długotrwałe przeciążanie stawu przekraczające możliwości regeneracji skutkuje powstawaniem zniekształcających zmian zwyrodnieniowych, ograniczeniem ruchomości stawu i bólem. Również siedzący tryb życia lub długotrwałe unieruchomienie stawu mogą być powodem degeneracji chrząstki stawowej i trwale upośledzić mechanikę stawu. Zachodzące wewnątrz stawu kolanowego procesy chorobowe, nadmierne obciążanie lub przebyty uraz mogą doprowadzić do jego zniszczenia.

W przypadku trwałego uszkodzenia struktur stawu kolanowego oraz występującego bólu uniemożliwiającego zachowanie funkcji lokomocyjnych i podporowych zachodzi konieczność częściowej lub radykalnej wymiany stawu.

Podczas zabiegu częściowej alloplastyki stawu kolanowego następuje wymiana jedynie części stawu zużytej lub zniszczonej. Przy konieczności całkowitej wymiany stawu kolanowego usuwane są części kości udowej i piszczelowej tworzące staw. Zastępuje się je implantami. W przypadku kości udowej stosuje się implant metalowy, a część kości piszczelowej zastępuje implant plastikowy. W razie potrzeby stosuje się plastikową nakładkę na rzepkę. Przed wszczepieniem endoprotezy powinien być usunięty przykurcz zgięciowy, jeśli przekracza wartość 30°. Zamontowanie endoprotezy w nieprawidłowym ustawieniu jest przyczyną szybszego jej zużycia i powoduje większe ryzyko obluzowania, dlatego w czasie operacji usuwane są wszystkie deformacje i przywraca się właściwą oś stawu.

Głównym celem opracowania jest przedstawienie postępowania po operacji wymiany stawu kolanowego, ponieważ jednak przebieg procesów gojenia zależy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO