Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZastosowanIe fizykalnej terapii naczyniowej w przewlekłej niewydolności żylnej

Artykuły z czasopisma | 22 lipca 2018 | NR 70
0 1597

Naczynia mikrokrążenia stanowią ok.mi 99% całkowitej liczby 1011 naczyń krwionośnych dorosłego człowieka1. Układ krążenia składa się w 11,5% z naczyń tętniczych, 14,5% z naczyń żylnych i 74% z mikronaczyń, których średnica nie przekracza 150 mikronów2. Poza naczyniami włosowatymi obejmuje również tętniczki, drobne żyłki, naczynka chłonne oraz zespolenia tętniczo-żylne. To funkcjonalnie najważniejsza część ludzkiego układu krwionośnego, bowiem na tym poziomie spełnia ona ważne dla życia zadania transportowe: dostarcza tlen i składniki odżywcze do tkanek oraz odtransportowuje produkty przemiany materii. 

POLECAMY

Wazomotoryka reaguje na każdy stresor zewnętrzny, umożliwiając tym samym jej biorytmiczną stymulację. Ograniczenia lub zaburzenia mikrokrążenia powodują szybsze starzenie się komórek i są przyczyną wielu zaburzeń3. To istotny czynnik regulacji termicznej, ciśnienia krwi oraz rezerwy pojemnościowej, dzięki której możliwe jest pięciokrotne zwiększenie pojemności naczyń przy ich maksymalnej średnicy. Główną funkcją mikrokrążenia ze względu na występujące tam warunki permeabilizacji są zachodzące reakcje wymiany materii, gazów i regulacji ciśnienia, mające istotne znaczenie dla metabolizmu systemu immunologicznego4. Na sprawność mikrokrążenia wpływa m.in. wiek, środowisko i tryb życia, rozumiany jako zbiór 10 zasad określonych przez Cendrowskiego5. Skutki obniżonej sprawności angiokinezy to m.in. zmniejszona sprawność układu immunologicznego, ochrona przed wolnymi rodnikami, wydajność układu krążenia, wydłużony proces zdrowienia w przypadku choroby i większa podatność na infekcje6. Regeneracja i leczenie opierają się na sprawnej przemianie materii, a jej podstawą jest wzajemne oddziaływanie elektromagnetyczne7.

Technologia BEMER

Głównym rdzeniem technologii BEMER jest wielowymiarowa struktura sygnału, która skutecznie stymuluje ograniczone lub zaburzone mikrokrążenie. Badania Bernata8 nad ukierunkowaną stymulacją niedostatecznego ukrwienia narządów i wpływu na niewystarczającą regulację ukrwienia w obszarze mikrokrążenia wykazały, że tylko ukierunkowany, zdefiniowany biorytmicznie sygnał może w istotnym stopniu wpłynąć na arteriolarną wazomocję, a tym samym na mikrokrążeniową regulację ukrwienia i pod tym względem nadaje się do stosowania profilaktycznego i komplementarno-terapeutycznego.

Według producenta terapia systemem BEMER9 przy zastosowaniu kompleksowym lub uzupełniającym doskonali podstawowe procesy fizjologiczne, angiokinezę mikrokrążenia, doprowadzenie składników odżywczych i tlenu do komórek mięśniowych. Dzięki określonej modulacji biorytmicznej uzyskuje się synergiczny wpływ również na pierwotne i wtórne, nieco większe naczynia krwionośne. Wpływa też na system immunologiczny, syntezę białek i powstawanie endogennych przeciwutleniaczy, zapewniając tym samym poprawę naturalnych mechanizmów samoregulacji. W cyklu nocnym intensyfikuje redystrybucję krwi, a tym samym usprawnia procesy immunologiczne, stymulację procesów regeneracyjnych i restytucyjnych oraz wydalanie substancji kwasowych z moczem. Wpływa tym samym pozytywnie na: ryzyko urazów i infekcji, próg anaerobowy, regenerację i proces zdrowienia, wydajność, intensywność treningu poprzez skracanie przerw miedzy ćwiczeniami, optymalizuje przygotowanie do zawodów. Terapia BEMER jest także z powodzeniem stosowana w procesie leczenia stwardnienia rozsianego, jednakże nie są znane efekty odległe10 11 12. Ponadto producent zaleca stosowanie w: źle gojących się ranach, stanach zwyrodnieniowych układu kostnego i mięśniowego, zaburzeniach metabolizmu (cukrzyca, przemiany lipidowe), niewydolności narządów (zaburzenia czynności wątroby, niewydolności wielonarządowej), polineuropatii wskutek cukrzycy lub po terapii antyrakowej, chorobach tętnic obwodowych, przewlekłym zmęczeniu i ostrych bólach. W przeciwwskazaniach wymienia: terapię immunosupresyjną po przeszczepie i transplantacji, przeszczepie szpiku kostnego lub komórek macierzystych, gorączkę o nieznanej przyczynie, choroby zakaźne, ciężkie psychozy, padaczkę oraz długotrwałe przyjmowanie kortykosteroidów i pochodnych kumaryny. Nie zaobserwowano przypadków nadmiernych dawek lub efektu przyzwyczajenia.

Celem pracy jest wykazanie alternatywnej metody terapii w naczyniowej przewlekłej niewydolności żylnej na przykładzie dwóch przypadków. 

Przypadek pierwszy

Pacjentka, lat 64, diagnoza lekarska z 2 kwietnia 2015 r. – przewlekła niewydolność żylna, owrzodzenie żylakowate podudzia w okolicy prawego stawu skokowego. Zlecone leczenie: opatrunki z maści Ala...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy