Znaczenie podejścia eklektycznego we współczesnej fizjoterapii

Z praktyki gabinetu

Tradycyjne podejście we współczesnej fizjoterapii jest oparte głównie na wykorzystaniu dobrze zbadanych i opisanych metod i technik terapeutycznych (specific intervention techniques) w sposób wyselekcjonowany. Podejście takie znajduje swoje uzasadnienie zarówno w paradygmacie medycyny opartej na faktach (evidence based medicine – EBM), jak i w codziennej praktyce klinicznej. Czytelne wytyczne do terapii, powtarzalność jej wyników, efektywność udowodniona próbami klinicznymi z randomizacją oraz bezpieczeństwo pacjentów stanowią jego niezaprzeczalne zalety. Niemniej jednak, od wielu już lat trwają prace nad połączeniem istniejących metod i technik w ramach tzw. podejścia eklektycznego (eclectic approach to intervention).

Podejście eklektyczne w ujęciu kolokwialnym to terapia z wykorzystaniem elementów różnych technik, metod i narzędzi. Jest wynikiem zarówno szeregu procesów zachodzących w naukach medycznych oraz codziennej praktyce klinicznej, jak i całościowych przemian społecznych. Przypomina w tym zakresie przejście do społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja jest cenniejsza niż praca fizyczna, a na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu wniosków z tej analizy można zarobić znacznie lepiej niż na pracy własnych rąk. Wiedza i doświadczenie, często trudne do zdobycia, stają się nieporównywalnie cenniejsze niż klasyczne zdolności manualne i znajomość procedur wymagane od fizjoterapeutów.

REKLAMA

Za bezpośrednie przyczyny pojawienia się podejścia eklektycznego uważa się:

1) w obszarze medycznym:

  • wzrost znaczenia podejścia...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO