Znaczenie wybranych metod fizykoterapii w przebiegu zmian zwyrodnieniowych palców dłoni – guzków Haberdena i Boucharda

Z praktyki gabinetu

Choroby zwyrodnieniowe należą do jednych z najczęstszych dolegliwości układu ruchu. Dochodzi do nich na skutek zaburzonej gry stawowej, a także pogorszenia się jakości i zmniejszenia ilości chrząstki stawowej, której docelową funkcją jest ochrona i amortyzowanie powierzchni stawowych. W przebiegu tej choroby na skutek destabilizacji procesów degradacji i tworzenia się chrząstki rozwija się proces zajęcia struktur okołostawowych, takich jak więzadła, ścięgna, mięśnie. W efekcie występują ograniczenia ruchomości w stawie, dolegliwości bólowe, nierzadko z wtórnymi zmianami zapalnymi (zmiany wysiękowe) o różnym nasileniu [1, 4].

Istnieją pewne predyspozycje do zapadalności na chorobę zwyrodnieniową. Są to m.in.:

REKLAMA

 • płeć żeńska (u kobiet traktowana jako cecha genetyczna dominująca zaś u mężczyzn recesywna),
 • podeszły wiek,
 • osłabienie siły okołostawowych mięśni szkieletowych,
 • przeciążenia stawowe (w przypadku dłoni przeciążenia zginaczy głębokich palców),
 • zaburzenia propriocepcji [4].

Zmiany zwyrodnieniowe można podzielić na pierwotne i wtórne. 

Charakterystyczna dla zmian pierwotnych jest ich nieznana przyczyna i zdecydowanie częstsze występowanie. 
Natomiast zmiany wtórne spowodowane są zaburzeniami mechanicznymi w obrębie stawu oraz współtowarzyszącymi chorobami ogólnoustrojowymi [4].

Bardzo powszechną chorobą zwyrodnieniową występującą w różnym wieku są zwyrodnienia stawów rąk. Zmiany dotyczą przeważnie obu dłoni, obejmując stawy międzypaliczkowe bliższe (guzki Boucharda) i dalsze (guzki Haberdena). Obraz wyżej wymienionych zmian to przeważnie zgrubienia okołostawowe kostne lub chrzęstne występujące na boczno-grzbietowej powierzchni paliczków palców rąk. Zdecydowanie częstszymi zmianami są guzki Haberdena.

Zmiany te doprowadzają do ograniczeń ruchu w stawach, a nawet do powstawania odczynów zapalnych. Pacjenci uskarżają się na występowanie krótkotrwałej sztywności stawowej w godzinach rannych, a także na dolegliwości bólowe po wcześniejszym bezruchu [4]. Guzki Haberdena i Boucharda uważane są za jeden z najintensywniejszych przejawów samoistnej choroby zwyrodnieniowej wielostawowej [2].

Badanie rąk

Badając dłonie pacjenta, należy zwracać uwagę na obie kończyny, dzięki temu można porównać ich stan (nawet gdy pacjent uskarża się na ból jednej z nich). Każda widoczna zmiana przemawia za konkretnymi patologiami, tj.:

 • obserwacja zaniku mięśni w przypadku odnerwień,
 • zmiana koloru skóry, gdzie bladość oznacza niedokrwienie, a zaczerwienienie świadczy o stanie zapalnym,
 • zesztywnienia, obecności guzków podskórnych, stwardnień, tkliwość, obrzęk i bolesność towarzysząca stanom zapalnym typowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej [19].

Szczegółowa diagnostyka obejmuje:

 • rentgenogram (RTG),
 • tomografię komputerową (TK),
 • ultrasonografię (USG),
 • rezonans magnetycz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO