Diagnostyka stawu krzyżowo-biodrowego dla potrzeb fizjoterapii

Z praktyki gabinetu Otwarty dostęp

Dolegliwości bólowe okolicy lędźwiowo-krzyżowej są objawem niespecyficznym i właściwym dla wielu jednostek chorobowych [1]. Określenie jednoznacznej etiologii jest trudne z powodu występowania zespołu nakładania bądź istnienia ścisłych zależności patogenicznych pomiędzy jednostkami chorobowymi wchodzącymi w skład wymienionych grup [2]. Dlatego też w procesie stawiania prawidłowej diagnozy wysuwa się 
przeprowadzenie rzetelnego badania przedmiotowego i podmiotowego oraz diagnostyki różnicowej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie diagnostyki stawu krzyżowo-biodrowego dla potrzeb fizjoterapii. 

Patologia w obrębie stawu krzyżowo-biodrowego jest przyczyną 18–30% przypadków przewlekłego bólu w obrębie lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa [3]. Do patologii stawów krzyżowo­‑biodrowych dających dolegliwości bólowe w obrębie dolnego odcinka kręgosłupa zalicza się chorobę zwyrodnieniową stawu, niestabilność lub stan zapalny o etiologii infekcyjnej lub reumatoidalnej [4]. Do problemów dochodzi również na skutek urazu (dźwignięcie, upadek, nagłe obsunięcie się nogi). Inną przyczyną są zmiany hormonalne (np. w czasie ciąży), dlatego dolegliwości bólowe tego stawu często dotykają kobiet.

REKLAMA

Dysfunkcje stawu krzyżowo-biodrowego można podzielić na zaburzenia związane z:

  • ograniczeniem ruchomości w stawie,
  • nadmierną ruchomością w stawie,
  • niestabilnością, często połączoną z wtórną kompresją powierzchni stawowych.

Diagnostyka chorób stawów krzyżowo-biodrowych sprawia spore trudności z uwagi na nietypowy obraz kliniczny, mogący sugerować patologię w obrębie innych struktur, np. krążków międzykręgowych, stawów biodrowych czy stawów kręgosłupa [4]. 

Skuteczne leczenie stawu krzyżowo-biodrowego wymaga dokładnej analizy biomechanicznej całej miednicy. Badanie powinno zawierać ocenę miednicy zarówno statyczną, jak i dynamiczną. Należy zbadać ruchomość, stabilność stawu oraz zdolność przenoszenia znacznych obciążeń. Ocenie należy poddać całość układu kostno-mięśniowo-powięziowego. Prawidłowe przeprowadzenie badania wymaga wnikliwej znajomości anatomii palpacyjnej oraz klinicznych testów służących ocenie czynnościowej stawu.

Wnikliwe badanie osteopatyczne pozwala wskazać rodzaj zaburzenia i dokładną jego postać. Rzetelna diagnostyka dysfunkcji stawu krzyżowo-biodrowego powinna opierać się na wywiadzie oraz badaniu statycznym i dynamicznym. 

Wywiad

Wywiad służy pozyskaniu informacji dotyczących dolegliwości bólowych. Ból pochodzący ze stawu krzyżowo­-biodrowego daje różne wzorce promieniowania. Tradycyjnie opisywany jest jako ból jednostronny, o tępym charakterze, zlokalizowany powyżej pośladka. Należy dodać, że ból może promieniować do pachwiny, wzdłuż tylnej lub przedniej powierzchni uda, schodząc do stopy bądź palców [5]. Najczęściej ból obejmuje zdecydowanie bardziej jedną ze stron. Iniekcje ze środka znieczulającego do stawu są potwierdzeniem rozpoznania lokalizacji bólu. Fortin i wsp. dowodzą, że ból pochodzący ze stawu...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO