Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

26 stycznia 2018

NR 83 (Maj 2017)

Elektroniczny trener zakresu ruchu mobilizator

0 161

Nowoczesna rehabilitacja lecznicza poczyniła obecnie znaczne postępy, m.in. dzięki rozwojowi elektroniki. Tym samym umożliwiła usprawnianym ruchowo chorym dostęp do nowych urządzeń wspomagających efekt i atrakcyjność samych ćwiczeń. Każdy pacjent poddawany rehabilitacji narządu ruchu oczekuje ograniczenia odczuwania bólu, uatrakcyjnienia programu usprawniania i skrócenia czasu rehabilitacji. Urządzenie „Mobilizator zakresu ruchu” usiłuje pomóc pacjentowi w tym zakresie.

Potwierdzeniem powyższej tezy jest urządzenie elektroniczne „Mobilizator zakresu ruchu” stworzone przez autora artykułu w 2013 r. [1]. Oparty na technice podczerwieni i laserze przyrząd zebrał pozytywne opinie i bogaty materiał badawczy, a dopiero najnowsza elektronika oparta na systemie akcelerometr otworzyła dla niego inne możliwości terapeutyczne. Powstała nowa wersja urządzenia – bardziej atrakcyjna, prosta w użytkowaniu, a co najważniejsze – skracająca czas usprawniania.

Z doświadczenia autora wynika, że w przypadku ograniczonej ruchomości w stawach walka z samym sobą staje się bardzo uciążliwa dla pacjentów w długim przedziale czasowym. Brakowało wyraźnie zaznaczonej granicy – punktu odniesienia dla każdego ruchu oraz momentu dodającego sił w trakcie dochodzenia do niego.

Gwarancją każdego sukcesu jest wyznaczenie celu i wytyczenie właściwej drogi do osiągnięcia pozytywnych rezultatów, a motorem skuteczności terapii – silna wola i mobilizacja do wysiłku.

Przedstawiane urządzenie elektroniczne przeznaczone jest dla pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu – w każdym wieku – w najtrudniejszej, pierwszej fazie usprawniania ruchowego. Istota technicznego rozwiązania polega na wykorzystaniu elektronicznych możliwości zastosowania biofeedbacku do czynnego zaangażowania w proces usprawniania. Wyznacza on cel, do którego dąży pacjent, a w czasie ruchu mobilizuje do wysiłku bodźcami audio-wizualnymi zmuszającymi do wykonania maksymalnego zakresu ruchu w stawie. Odbywa się to za pośrednictwem elektronicznego czujnika umieszczonego na kończynie, który przekazuje obraz na monitor:

  • akustycznie – w postaci emitowanej przez urządzenie narastającej głośności i częstotliwości dźwięku w miarę pogłębiania zakresu ruchu,
  • wizualnie – w postaci rozbudowującej się grafiki lub animacji komputerowej na tzw. ścieżce postępu (ścieżka postępu to efekty akustyczne i wizualne na drodze ruchu).

W technicznym działaniu „Mobilizator” wpierw pokazuje i wyznacza maksymalny pułap dla ćwiczeń, a następnie zapamiętuje maksymalny zakres ruchu w stawie po to, aby za pomocą sygnałów akustycznych i wizualnych powiększać ten zakres. Mając punkt odniesienia, aktywizuje chorego do zwiększonego wysiłku. Następuje tym samym skrócenie procesu rehabilitacji poprzez atrakcyjną formę ćwiczeń polegającą na kontrolowanym dopingu w walce z samym sobą.

Sposób ten wyzwala siłę woli potrzebną do pokonania progu bólu, a ćwiczący na bieżąco może kontrolować postęp, otrzymując informację zwrotną w czasie rzeczywistym.

Wykorzystując praktycznie zjawisko biofeedbacku, można przyjąć, że pacjent wyrabia poczucie odpowiedzialności za wynik własnego usprawniania.

W dotychczas stosowanej praktyce pacjent podczas ćwiczenia włączał mechanizmy obronne przed bólem i napinał mięśnie. Moment stresu przychodził niespodziewanie i był dużym dyskomfortem dla ćwiczącego.

Urządzenie „Mobilizator zakresu ruchu” w pełni zabezpiecza to zjawisko poprzez tzw. ustawienie podprogowe i zaprogramowanie wzorca ruchowego, czyli zakodowanego maksymalnego zakresu ruchu w danej serii ćwiczeń.

Sygnał akustyczny ostrzega przed punktem krytycznym X, a pacjent może ćwiczyć w pełnym komforcie psychicznym zgodnie z zasadą „wiem, że będę ostrzeżony”. Istotne jest również to, że granice punktu X można regulować z dużą dokładnością. Z praktyki wynika, że sam fakt rywalizacji z wartością kątową ruchu na monitorze jest wysoce atrakcyjny i mobili...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy