Dołącz do nas

Praktyczna fizjoterapia

Autor Paszkowska Małgorzata

Elementy kształtowania wizerunku zakładu rehabilitacji leczniczej

Przemiany rynkowe i społeczne doprowadziły do zmiany postawy oraz wymagań pacjenta, który stał się świadomym, a także aktywnym klientem rynku usług medycznych. Usługi medyczne, w tym także w zakresie rehabilitacji leczniczej, podlegają coraz silniejszym wpływom rynku i stają się przedmiotem konkurencji. Coraz silniej konkurują między sobą zakłady rehabilitacji leczniczej (ZRL), walcząc przede wszystkim o komercyjnego pacjenta (zabiegi pełnopłatne). Dlatego też niezbędne staje się wykorzystywanie nowoczesnych instrumentów rynkowych przez świadczeniodawców medycznych w zakresie rehabilitacji, w tym także związanych z kreowaniem pozytywnego wizerunku, czyli public relations (PR). Należy pamiętać, że w wielu państwach, także w Polsce, zakazana jest reklama działalności leczniczej. Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot leczniczy, w tym ZRL, może podawać do wiadomości publicznej informacje o ...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści

  • Toksyna botulinowa i jej zastosowanie na potrzeby fizjoterapii

  • Propozycja programu fizjoterapeutycznego w leczeniu zachowawczym neuropatii nerwu Baxtera