Fizjoterapia skolioz idiopatycznych z wykorzystaniem metody SEAS

Temat miesiąca

Boczne idiopatyczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza idiopatyczna – SI) to jego wielopłaszczyznowa deformacja o nieustalonej etiologii, w której wyboczenie w płaszczyźnie czołowej zarejestrowane na radiogramie przednio-tylnym i zmierzone zgodnie z metodyką Cobba wynosi co najmniej 10° [1, 2].

Z godnie z wytycznymi towarzystwa SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) w procesie leczenia dziecka ze skoliozą idiopatyczną realizuje się następujące cele [3]:

POLECAMY

  • zatrzymanie progresji skrzywienia w okresie dojrzewania,
  • zapobieganie dysfunkcjom układu oddechowego lub ich leczenie,
  • zapobieganie zespołom bólowym kręgosłupa lub ich leczenie,
  • poprawa wyglądu poprzez korekcję postawy.

W realizacji tych celów istotną rolę odgrywa także fizjoterapia. Kluczowe jest jednak zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych ćwiczeń. Dlatego też zgodnie z wytycznymi towarzystwa SOSORT fizjoterapia powinna być prowadzona w oparciu o stacjonarną intensywną rehabilitację (special inpatient rehabilitation – SIR) i/lub specyficzne metody fizjoterapeutyczne (physiotherapeutic specific exercises – PSE) [3, 4]. Aby daną metodę terapeutyczną można było uznać za specyficzną dla skolioz, musi ona spełniać kryteria przedstawione w tabeli 1.

Tab. 1. Kryteria uznania metody fizjoterapeutycznej za specyficzną dla skolioz zgodnie z wytycznymi towarzystwa SOSORT [3, 4]
1. udowodniona zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach (evidence-based medicine – EBM) przydatność w leczeniu chorych ze skoliozą idiopatyczną
2. wykorzystanie trójpłaszczyznowego ruchu korekcyjnego
3. uwzględnienie przeniesienia wyuczonej podczas zajęć z terapeutą umiejętności przyjmowania skorygowanej postawy ciała na aktywności dnia codziennego
4. stabilizacja skorygowanej postawy ciała
5. odtworzenie fizjologicznych przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa
6. uwzględnienie w procesie leczniczym edukacji chorego i jego opiekunów

Metoda SEAS

Jedną z metod spełniających powyższe założenia jest metoda SEAS (Scientific Exercises Approach to Scoliosis), opracowana w Mediolanie, we włoskim instytucie kręgosłupowym ISICO (Instituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale) przez zespół pod kierownictwem prof. Stefano Negriniego [5]. Głównym założeniem metody jest zna...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy