Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

15 stycznia 2018

NR 81 (Marzec 2017)

Fizjoterapia w trakcie leczenia skoliozy idiopatycznej gorsetem korekcyjnym

0 1874

Skolioza idiopatyczna (SI) to trójpłaszczyznowa, strukturalna deformacja kręgosłupa, dla której na obecnym poziomie wiedzy nie znaleziono przyczyny [1]. Leczenie SI może być zachowawcze oraz operacyjne.

 


 


 

Głównymi celami leczenia zachowawczego SI jest:

 • zatrzymanie progresji deformacji (jeżeli jest to możliwe, także redukcja skrzywienia),
 • zapobieganie lub leczenie dysfunkcji krążeniowo-oddechowych,
 • zapobieganie lub leczenie dolegliwości bólowych,
 • poprawa estetyki poprzez korekcję postawy ciała [1, 2].

W ramach leczenia zachowawczego wyróżnia się:

POLECAMY

 • specyficzną fizjoterapię (physiotherapeutic scoliosis-specific exercises)
 • leczenie gorsetowe [1, 2].

Leczenie gorsetowe związane jest z noszeniem przez pewien czas w ciągu dnia (w początkowym okresie leczenia rekomenduje się, aby ten czas nie był krótszy niż 20 godzin na dobę) korekcyjnej ortezy, mającej doprowadzić do trójpłaszczyznowej korekcji deformacji. Głównym celem leczenia gorsetowego jest zatrzymanie progresji skrzywienia. W niektórych przypadkach leczenie to pozwala także na redukcję wielkości skrzywienia, podczas gdy w innych jedynie opóźnia konieczność przeprowadzenia leczenia operacyjnego.

Wskazania do leczenia gorsetowego

Leczenie gorsetowe rekomendowane jest przede wszystkim dla chorych:

 1. ze skrzywieniem większym niż 20–25°,
 2. będących w okresie rozwojowym (przed osiągnięciem dojrzałości kostnej),
 3. będących w okresie progresji skrzywienia lub zagrożonych taką progresją (zdj. 1). Nie rekomenduje się natomiast stosowania gorsetów w przypadku skrzywień mniejszych niż 20° (zdj. 2). Każdy przypadek należy jednak traktować indywidualnie i lekarz prowadzący może podjąć inną decyzję po uwzględnieniu indywidualnej oceny stanu klinicznego dziecka [1, 3].

Wymagania do prowadzenia leczenia gorsetowego

Leczenie gorsetowe powinno być prowadzone przez wykwalifikowany zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą lekarz, ortotyk oraz fizjoterapeuta [1, 3, 4]. Obecnie zaleca się łączenie leczenia gorsetowego z jednocześnie prowadzoną specyficzną fizjoterapią (SF) [1, 4]. Charakterystyka kryteriów, jakie musi spełnić fizjoterapia, aby mogła być uznana za specyficzną dla skolioz, została opisana szczegółowo w piśmiennictwie [1, 2, 4–6].

Etapy leczenia gorsetowego

Specyficzną fizjoterapię prowadzoną w trakcie leczenia gorsetowego można podzielić na trzy etapy:

 • I etap: uruchamianie skoliozy – przygotowanie do leczenia gorsetowego,
 • II etap: korygowanie skoliozy – w trakcie leczenia gorsetowego,
 • III etap: stabilizowanie skoliozy – w trakcie odstawiania gorsetu.

Etap I: uruchamianie skoliozy

Czas trwania etapu: przed zagorsetowaniem i pierwsze tygodnie noszenia gorsetu (do ok. trzech miesięcy).

W ramach przygotowania pacjenta do leczenia gorsetowego rolą SF jest:

 • mobilizacja tkanek miękkich w celu usunięcia restrykcji tkankowych (zdj. 3A–C),
 • edukacja pacjenta i jego opiekunów w celu zwiększenia akceptacji leczenia gorsetowego oraz systematyczności w noszeniu gorsetu (zdj. 4),
 • nauka trójpłaszczyznowej autokorekcji kręgosłupa oraz całej postawy ciała,
 • nauka ćwiczeń mających na celu uzyskanie czynnej, trójpłaszczyznowej hiperkorekcji skoliozy (zdj. 5),
 • nauka asymetrycznych ćwiczeń oddechowych.

Etap II: korygowanie skoliozy

Czas trwania etapu: ok. dwóch lat.

W czasie leczenia gorsetowego rolą SF jest:

 • zwiększenie skuteczności leczenia poprzez wykonywanie czynnej, trójpłaszczyznowej korekcji skoliozy oraz całej postawy ciała w gorsecie (zdj. 6),
 • wykorzystanie gorsetu w celu ułatwienia mobilizacji kręgosłupa oraz klatki piersiowej (oprócz translacji kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dąży się do odtworzenia lordotycznego ustawienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz odtworzenia kifozy piersiowej, ruchom tym powinna towarzyszyć derotacja kręgosłupa) (zdj. 7),
 • prowadzenie, zarówno bez gorsetu, jak i w gorsecie, asymetrycznych ćwiczeń oddechowych,
 • nauka przyjmowania oraz utrzymywania skorygowanej pozycji kręgosłupa oraz całej postawy ciała w czasie bez noszenia gorsetu, ze szczególnym uwzględnieniem czynności dnia codziennego; w zależności od zaleceń dotyczących czasu noszenia gorsetu może to być czas spędzany w szkole, czas przeznaczany na czynności higieniczne czy aktywność fizyczną (zdj. 8).

Poza wymienionymi powyżej zadaniami specyficznej fizjoterapii rolą fizjoterapeuty w czasie realizacji etapu II są:

 • regularna weryfikacja gorsetu (zdj. 9),
 • weryfikacja umiejętności zakładania gorsetu oraz czasu i sposobu jego noszenia (zdj. 10–12),
 • informowanie lekarza prowadzącego o: 1) wszystkich nieprawidłowościach w konstrukcji gorsetu (zdj. 13), 2) tolerowaniu gorsetu przez pacjenta oraz 3) współpracy ze strony pacjenta i rodziców:
  • w przypadku zauważenia nieprawidłowości w budowie gorsetu fizjoterapeuta nie powinien podejmować samodzielnych decyzji dotyczących zmian w jego konstrukcji,
  • fizjoterapeuta nie powinien podejmować samodzielnych decyzji odnośnie do zmian w zaordynowanych przez lekarza zasadach noszenia gorsetu.

Warto podkreślić, że spośród wszystkich członków zespołu terapeutycznego to fizjoterapeuta ma najczęstszy kontakt z dzieckiem noszącym gorset. Dlatego też bardzo ważną rolą fizjoterapeuty jest nie tylko monitorowanie jakości gorsetu oraz jego noszenia, ale także zapewnienie współpracy ze strony dziecka i rodziców poprzez dokładne wyjaśnienie celu i przebiegu leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem roli gorsetu w tym procesie.

Na każdym etapie leczenia fizjoterapeuta powinien dążyć do współpracy z lekarzem i ortotykiem w ramach pracy zespołowej, szczególnie w zakresie wymiany informacji dotyczących konstrukcji gorsetu, jego wpływu na balans tułowia, akceptacji przez dziecko leczenia gorsetowego, w tym przestrzegania zaleconego czasu noszenia gorsetu. Istotne jest również, aby w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy