Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

9 stycznia 2018

NR 61 (Maj 2015)

Gabinet rehabilitacyjny a wypożyczanie sprzętu pacjentom

0 1121

Często zdarza się, że w ramach świadczonych usług gabinet rehabilitacyjny decyduje się na rozszerzenie swojej oferty, w ramach której proponuje wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego pacjentom. Wypożyczenie sprzętu odbywa się najczęściej w ramach umowy najmu pomiędzy gabinetem rehabilitacyjnym a pacjentem, z czym wiążą się dla stron określone prawa i obowiązki. Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić sprzęt rehabilitacyjny w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy, będące następstwem prawidłowego używania.

Gabinet rehabilitacyjny a wypożyczanie sprzętu pacjentom w ramach umowy najmu

Umowa najmu

POLECAMY

Zgodnie z przepisem art. 659 Kodeksu cywilnego „§ 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. § 2. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju”.

Forma umowy

Dla ważności umowy najmu nie jest wymagane zachowanie formy pisemnej, jednakże aby w przyszłości uniknąć nieporozumień na tle jej wykonywania, lepszym rozwiązaniem jest sporządzenie umowy najmu w formie pisemnej.

Prawa i obowiązki stron umowy najmu

Jeżeli chodzi o wzajemne prawa i obowiązki zarówno wynajmującego, jak i najemcy, to zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego należy wskazać przede wszystkim kilka aspektow.

Wydanie rzeczy

Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę. Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego. Jeżeli w czasie trwania najmu sprz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy