Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowoczesne metody fizjoterapii

6 września 2018

NR 79 (Styczeń 2017)

Integracja strukturalna według modelu Anatomy Trains - cz. 2
Tłumaczenie: Mariusz Kurkowski

536

W artykule zaprezentowano zmodyfikowane spojrzenie na koncepcję Integracji Strukturalnej. Perspektywa autora ma jednak wspólny z oryginałem fundament – pozakomórkową matrycę włókien tkanki łącznej człowieka. Również ogólny zarys, zasady i założenia strategii terapeutycznej pozostały niezmienione. 

Recepta Anatomy Trains opiera każdą sesję na spójnych zespołach mięśniowo-powięziowych (zwanych w Polsce taśmami anatomicznymi) w całym jednolitym systemie powięzi organizmu. Protokół Anatomy Trains w logiczny, stopniowy i progresywny sposób uwalnia ciągłości powięziowe w ciele. Wydaje się też łatwiejszy do przyswojenia i opanowania przez studentów niż „recepta” Rolf. Jest też prostszy do zrozumienia przez profesjonalistów spoza środowiska Integracji Strukturalnej. W przejrzysty, bardziej dostępny i kreatywny sposób prowadzi od posturalnej i funkcjonalnej oceny do planu leczenia. 

Zanim rozpatrzy się każdą sesję z osobna, ważnym punktem jest przypomnienie, że meridiany mięśniowo-powięziowe można przedstawić jako: 

 • prostą geometryczną linię – najbardziej ekonomiczną linię ciągu z jednego końca na drugi, przyczep do przyczepu, 
 • tkanki składające się z mięśni i powięzi zawarte w tej specyficznej linii,
 • ogólną masę tkanek zajmujących daną okolicę ciała.

Niniejszy skrót protokołu Integracji Strukturalnej Anatomy Trains ma na celu pobudzić twórcze myślenie i sprowokować dyskusję na temat relacji obecnie obowiązujących modeli widzenia struktury ciała.

Rys. 1. Taśma powierzchowna przednia jako: a) jednowymiarowa linia, b) dwuwymiarowa płaszczyzna 
i c) trójwymiarowa masa

 

Każda terapeutyczna recepta czy protokół może być oceniona poprzez swoje dwie funkcje:

 1. Czy pomaga studentom lub początkującym terapeutom zrozumieć czynność systemu mięśniowo-powięziowego oraz jego (terapeuty) zadania i cele działań w tym systemie?
 2. Czy daje początkującym dobry start w kierunku twórczej, prawdziwej praktyki, która oparta jest na „recepcie”, ale nie jest nią ograniczana? 

„Recepta” Integracji Strukturalnej bazująca na Anatomy Trains skonstruowana jest tak, aby dać początkującemu studentowi dokładną i całościową mapę ciała i rozwoju sesji, bez „artystycznych” lub eksperymentalnych elementów.

Streszczenie recepty Anatomy Trains 

Sesje powierzchowne

 • Sesja 1. Otwarcie taśmy powierzchownej przedniej i zróżnicowanie powierzchownych i głębokich przednich taśm ramion od korpusu.
 • Sesja 2. Otwarcie taśmy powierzchownej tylnej i zróżnicowanie taśmy powierzchownej i głębokiej tylnej ramion od korpusu.
 • Sesja 3. Otwarcie taśmy bocznej, zróżnicowanie wszystkich czterech taśm ramion od dołu, otwarcie bocznych części taśmy głębokiej przedniej na dole i górze klatki piersiowej (mięsień czworoboczny lędźwi i mięśnie pochyłe).
 • Sesja 4. Zróżnicowanie i zrównoważenie napięcia powierzchownych powięzi obu taśm spiralnych.

Sesje rdzenia ciała

 • Sesja 5. Otwarcie dolnej części taśmy głębokiej przedniej (kończyna dolna i miednica), wspomaganie równowagi tkanek łącznych w dolnej części taśm bocznych.
 • Sesja 6. Otwarcie taśmy głębokiej przedniej na poziomie tułowia (miednica i krtań), powtórzenie pracy na taśmach przednich ramion, szczególnie głębokich.
 • Sesja 7. Otwarcie głębokich struktur okołokręgosłupowych w stosunku do taśmy głębokiej przedniej, ze zwróceniem uwagi na problemy wewnętrznej powłoki i tylnego systemu kostnego. W całej długości: od pięty do guza kulszowego, do stawu krzyżowo-biodrowego do szczytu kifozy odcinka piersiowego kręgosłupa. Zróżnicowanie mięśnia wielodzielnego, dźwigacza żeber i głębokich warstw mięśni kręgosłupa.
 • Sesja 8. Otwarcie, zróżnicowanie i zrównoważenie karku i głowy w obrębie taśmy głębokiej przedniej. Włączając prace wewnątrz jamy ustnej i w otworze nosa. Skoordynowanie taśm ramion.

Sesje integrujące

 • Sesja 9. Równoważenie ogólnego napięcia, zakończenie ruchu i integracja 7 taśm biegnących poprzez miednicę i kończyny dolne. Wzmocnienie pozycji stojącej i chodu.
 • Sesja 10. Równoważenie ogólnego napięcia, zakończenie ruchu i integracja 11 taśm przebiegających przez i dookoła klatki piersiowej. Wzmocnienie oddychania.
 • Sesja 11. Równoważenie ogólnego napięcia. Zakończenie ruchu i integracja 4 taśm ramion i obręczy barkowej, w szczególności przygotowanie i wzmocnienie ramion.
 • Sesja 12. Równoważenie ogólnego napięcia w całym ciele, w szczególności głębokiej zdolności adaptacyjnej kręgosłupa. Zakończenie.

Z reguły z chwilą zrozumienia anatomii przebiegu taśm anatomicznych „recepta” ta jest zbieżna z oryginalną „receptą” Idy Rolf. 

Różnice w strategiach i procedurach 

Dodatek taśmy spiralnej na koniec sekwencji sesji powierzchownych

Dodatek ten uzupełnia braki oryginalnej „recepty” w zakresie elementów rotacyjnych wzorców, która koncentruje się na „zawiasach” – wzorcach zgięcie – wyprost.

Sesja taśm spiralnych jest kluczowa w przygotowaniu do sesji rdzenia ciała. Wzorce rotacyjne zachowane w rdzeniu ciała są często, choć nie zawsze, przeciwstawnie zrotowane przez zewnętrzną warstwę mięśniowo-powięziową. Szczególnie uwalnianie rotacji powłok przed przejściem do rotacji rdzenia sprawia, że zrozumienie i rozwiązanie owych skręceń staje się znacznie prostsze. Dolna część taśmy spiralnej oddziałuje jak temblak przebiegający od miednicy pod łukami stóp, pozwalając na podniesienie sklepienia stóp, zanim wejdzi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy