Koncepcja Anatomy Trains

jako podstawa do nowego modelu integracji strukturalnej stworzonego przez Thomasa Myersa

Nowoczesne metody fizjoterapii

W poprzednim artykule (W. Cackowski, PFiR 2015, nr 67, s. 14) zawarto ogólne rozważania na temat roli struktur powięziowych w ludzkim ciele oraz zaznaczono ich rolę w potrzebie stworzenia nowego modelu biomechaniki. Przeanalizowano, jak napięcie tkankowe potrafi podróżować pomiędzy poszczególnymi mięśniami i przekazywać naprężenia na sąsiadujące struktury, powodując powstawanie dysfunkcji, nadmiernego napięcia, dolegliwości czy bólu. Tym razem artykuł jest spojrzeniem na koncepcję taśm anatomicznych jako uproszczony model systemu tensegracyjnego ciała, który służy jako fundament dla metody integracji strukturalnej KMI (kinesis myofascial integration) stworzonej przez twórcę Anatomy Trains Thomasa Myersa.

›Koncepcja taśm anatomicznych (Anatomy Trains) jest metaforą pokazującą połączenia mięśniowo-powięziowe w ludzkim ciele. Słowo „metafora” nie zostało tu użyte przypadkowo, ponieważ ludzkie ciało jest jednością i każda próba dzielenia go na części tworzy pewnego rodzaju metaforę i model służący do analizy, co oddala od tego, czym w rzeczywistości jest ciało. Tego rodzaju metafory służyły od zawsze i miały na celu pomóc zrozumieć ten niesłychanie skomplikowany system powiązań pomiędzy wszystkimi układami ciała oraz wszelkimi jego aspektami, za jakie te systemy odpowiadają. 

POLECAMY

Thomas Myers nie był pierwszym, który zaczął analizować ciało poprzez pryzmat długich ciągłości mięśniowo-powięziowych. Już wcześniejsi anatomowie widzieli mięśnie w kontekście funkcji i ciągłości tkankowych, które łączyły odległe obszary struktury organizmu. Już na rycinach jednego z pionierów anatomii z czasów renesansu – Veseliusa, widać, jak mięśnie łączą się ze sobą. Vesalius przedstawiał np. ciągłość łączącą spojenie łonowe z pierwszym żebrem poprzez połączenie mięśni piramidowego, prostego i mostkowego, a idąc jak Thomas Myers dalej – z mięśniem mostkowo-obojczykowo-sutkowym tworzy górną część taśmy powierzchownej przedniej w koncepcji Anatomy Trains1 2

Niemiecki anatom lat 30. XX w. Hermann Hoepke3 również pokazywał w swoich ilustracjach anatomicznych ciągłości odpowiadające lub podobne do taśmy przedniej
poszczególnych części taśmy bocznej, spiralnej i funkcjonalnej. Koncepcja Anatomy Trains zaczęła się dla Toma Myersa od gry i zabawy dla studentów w Rolf Institute, gdzie nauczał anatomii powięziowej i integracji strukturalnej. Gra ta polegała na łączeniu mięśni ze sobą, podążając za tym samym kierunkiem przebiegu włókien mięśniowych. Tom chciał nauczyć swoich studentów holistycznego myślenia i globalnej analizy ciała. Pokazywał w ten sposób, jak napięcia tkankowe przenoszą się w ciele dzięki swym połączeniom powięziowym. Koncepcja ta stała się ogromną pasją Toma i wspólnie ze swoją przyjaciółką Annie Wayman usystematyzował te ciągłości, tworząc pełen system połączeń oplatający całe ludzkie ciało. W ten sposób powstała koncepcja taśm anatomicznych, która później doczekała się publikacji książkowej w 2001 r. w USA. Kolejnym krokiem stało się wypreparowanie tych ciągłości z ciała podczas sekcji zwłok wykonywanych wspólnie z Toddem Garcią, który w Laboratories of Anatomical Enlighment w Boulder i Phoenix wykonuje od lat sekcje zorientowane na obserwacje systemu powięziowego. Dzięki temu drugie wydanie książki zostało dodatkowo wsparte...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO