Dołącz do nas

Praktyczna fizjoterapia

Autor Nowak Ewelina

Najnowsze zalecenia dotyczące rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Zalecenia są ważnym instrumentem promowania interwencji rehabilitacyjnych świadczonych przez różne ośrodki. Generalnie interwencje rehabilitacyjne, opieka medyczna i edukacja pacjenta nadal są bardzo niejednorodne.

Rezultaty usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wciąż nie zadowalają lekarzy i fizjoterapeutów, dlatego też wytyczne dotyczące rehabilitacji pacjentów z tą jednostką chorobową są stale aktualizowane. W artykule omówiono najnowsze zalecenia z uwzględnieniem ich poziomu.

Niniejszy artykuł dotyczy rehabilitacji dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) opiera się na:

  • systemie klasyfikacji zdolności funkcjonalnych i niepełnosprawności, które zostały opracowane przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO),
  • Międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) rozszerzonej w 2007 r. o Międzynarodową klasyfikację funkcjonowania i niepełnosprawności dzieci i młodzieży (ICF-CY).

Mimo że wytyczne z lat poprzednich holistycznie podeszły do ...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 93% treści