Najnowsze zalecenia dotyczące rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Temat miesiąca

Rezultaty usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wciąż nie zadowalają lekarzy i fizjoterapeutów, dlatego też wytyczne dotyczące rehabilitacji pacjentów z tą jednostką chorobową są stale aktualizowane. W artykule omówiono najnowsze zalecenia z uwzględnieniem ich poziomu.

Niniejszy artykuł dotyczy rehabilitacji dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) opiera się na:

REKLAMA

  • systemie klasyfikacji zdolności funkcjonalnych i niepełnosprawności, które zostały opracowane przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO),
  • Międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) rozszerzonej w 2007 r. o Międzynarodową klasyfikację funkcjonowania i niepełnosprawności dzieci i młodzieży (ICF-CY).

Mimo że wytyczne z lat poprzednich holistycznie podeszły do procesu rehabilitacji dzieci z MPD, to stale są one aktualizowane.

Kluczowe punkty klasyfikacji ICF są ważne i należy je uwzględniać przy planowaniu procesu terapeutycznego dziecka. Oświadczenia zawarte w tych zaleceniach są oparte na dowodach naukowych (evidence-based medicine – EBM), dużej liczbie przeprowadzonych badań, praktyki z pacjentami oraz pracy wspieranej przez konsensus ekspertów (zawsze jednomyślny) z dwóch komisji międzyresortowych.

Niniejszy artykuł opisuje te zalecenia, które zostały dowiedzione jako „silne”, czyli takie, których z pewnością trzeba przestrzegać, „słabe”, czyli takie, które prawdopodobnie można stosować, oraz te, których efektywnego oddziaływania nie udowodniono i których w związku z tym należy unikać.

Zalecenia są ważnym instrumentem promowania interwencji rehabilitacyjnych świadczonych przez różne ośrodki. Generalnie interwencje rehabilitacyjne, opieka medyczna i edukacja pacjenta nadal są bardzo niejednorodne. 

Sytuacja ta wynika poniekąd ze złożonego, różnorodnego i zmiennego obrazu klinicznego, jakie przedstawia dziecko z MPD. Dlatego też niezbędne jest ujednolicenie int...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO