Postępowanie fizjoterapeutyczne po usunięciu guza rdzenia przedłużonego

Z praktyki gabinetu

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego są grupą nowotworów rozwijających się w tkankach mózgowia i rdzenia kręgowego. Jedną z podgrup w obrębie omawianych nowotworów są glejaki, czyli nowotwory wywodzące się z komórek glejowych (pełniących funkcje podporowe, odżywcze oraz naprawcze dla neuronów).

W Polsce guzy mózgu są dziewiątą przyczyną zgonów z powodów nowotworowych u mężczyzn i trzynastą u kobiet. Glejaki stanowią ok. 70% wszystkich nowotworów wewnątrzczaszkowych i główną przyczynę zgonów w tej grupie guzów.

REKLAMA

Nowotwory gleju gwiaździstego (ok. 75% glejaków):

  • gwiaździak włosianokomórkowy, czyli gąbczak – najłagodniejsza pod względem histopatologicznym postać glejaka występująca w okolicy nerwów wzrokowych, podwzgórza i pnia mózgu; guz jest wyraźnie odgraniczony od otoczenia; wzrost dość szybki,
  • gwiaździak włókienkowy (astrocytoma fibrillare) – występuje u dorosłych; wzrost stosunkowo powolny; zwykle umiejscowiony w półkulach mózgu i pniu mózgu, czasem w rdzeniu kręgowym; często w części centralnej guza widoczna jama; niepromienioczuły,
  • gwiaździak tucznokomórkowy – występuje u dorosłych w półkulach mózgu; przebieg szybszy niż gwiaździaka włókienkowego,
  • glejak wielopostaciowy – jest najczęstszym (ok. 50%) złośliwym nowotworem wywodzącym się z tkanki glejowej, rosnącym w półkulach mózgu, najczęściej w płacie czołowym i skroniowym; obraz histopatologiczny urozmaicony, charakterystyczna złośliwość histologiczna, obszary martwicy i liczne patologiczne naczynia krwionośne; guz rośnie szybko, często szerzy się poprzez spoidło wielkie na przeciwległą półkulę mózgu, może dawać przerzuty w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) drogą płynu mózgowo-rdzeniowego lub krwionośną. Nowotwór o...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO