Postępowanie fizjoterapeutyczne po złamaniu trzonu kości udowej

Protokoły fizjoterapeutyczne

Podczas aktywności fizycznej często dochodzi do różnego rodzaju urazów. Zwłaszcza kończyny dolne ze względu na swoją budowę są podatne na liczne kontuzje. Do najczęstszych zalicza się np. złamania kostne. Urazy narządu ruchu stanowią bardzo liczną grupę dysfunkcji zaburzających w dużym stopniu prawidłowe funkcjonowanie człowieka w codziennym życiu. Szczególnie u osób aktywnych ruchowo, np. zawodowych sportowców, często dochodzi do różnorodnych złamań struktury kostnej. Omawiany uraz jest zazwyczaj wynikiem urazu bezpośredniego, np. w wypadku komunikacyjnym. Jednym z najpoważniejszych, a zarazem trudnym do leczenia jest złamanie kości udowej.

W nowoczesnej medycynie bardzo ważną rolę odgrywa specjalistyczna diagnostyka, zwłaszcza obrazowa. Prawidłowe wykrycie określonego schorzenia w dużej mierze przyspiesza proces leczenia i późniejszej rehabilitacji. 

REKLAMA

W pierwszym etapie postępowania diagnostycznego pacjent z podejrzeniem złamania kości udowej przechodzi dokładną konsultację ortopedyczną poszerzoną o badanie kliniczne. Następnie właściwe jest wykonanie badania RTG w celu uwidocznienia określonych struktur kostnych. Przy bardziej skomplikowanych złamaniach wskazane jest wykonanie tomografii komputerowej. 

Natomiast w przypadku poważnych złamań, zazwyczaj otwartych z jednoczesnym uszkodzeniem tkanek miękkich, niezwykle istotne jest wykonanie badania USG. Do dodatkowych zalet powyższej metody należy przede wszystkim szybkość badania, a co za tym idzie – jego niski koszt oraz brak promieniowania jonizującego. W badaniu ultrasonograficznym okostna jest bardzo dokładnie widoczna, a objawami sugerującymi ewentualne złamanie jest jej przerwanie oraz obecność krwiaka podokostnowego. B...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO