Postępowanie rehabilitacyjne PO REKONSTRUKCJI ZERWANIA TROCZKÓW RZEPKI

Case study numeru

Głównym celem badania przedmiotowego jest zlokalizowanie obszaru bólu i odtworzenie dolegliwości zarówno bólowych, jak i niestabilności. Lokalizacja bólu może wskazywać, która struktura jest uszkodzona, co jest pomocne do postawienia prawidłowej diagnozy oraz planu leczenia. Badanie należy przeprowadzać zawsze symetrycznie na obu kończynach.

Boczny troczek powinien być tkliwy i oceniany ostrożnie. Wrażliwość w pobliżu troczka bocznego, szczególnie w miejscu jego wnikania do rzepki jest bardzo często spotykana, nawet u 90% pa-
cjentów z bólem przedniego przedziału kolana.
W badaniu fizykalnym wykonuje się:

POLECAMY

 • test ślizgu rzepki do oceny napięcia troczka bocznego. Staw kolanowy znajduje się w pozycji zgięcia 25°–30°, gwarantującej rozluźnienie mięśnia czworogłowego uda. Rzepka podzielona jest wzdłuż na 4 części i przesuwana w kierunku przyśrodkowym. Przyśrodkowa translacja jednej z 4 części rzepki możliwa jest wtedy, gdy występuje nadmierne napięcie bocznych struktur stabilizujących. W teście wywołana jest bolesność w pobliżu troczka bocznego;
 • test nachylenia rzepki, wykrywający napięcie troczka bocznego. W zdrowym stawie kolanowym, boczny brzeg rzepki powinien być uniesiony dalej niż oś poprzeczna, w pełnym wyproście kolana. Naprężenie troczka bocznego jest bardzo powszechne u pacjentów z bólem przedniego przedziału kolana i jest oznaką zespołu bocznego przyparcia rzepki;
 • test osiowej kompresji rzepki – wykonuje się długotrwały test zgięcia kolana. Wywołany ból oznacza wynik pozytywny testu, co jest spowodowane wzrastającym ciśnieniem wewnątrzkostnym rzepki. Metodyka testu: rzepkę należy docisnąć dłonią do bloczka kości udowej, w różnych kierunkach. Test pozwala ustalić lokalizację zmian patologicznych w chrząstce stawowej rzepki. W zgiętym kolanie, kontakt rzepki z kością udową jest przemieszczony proksymalnie na powierzchni stawowej rzepki i dystalnie na powierzchni rzepkowej kości udowej. Proksymalne umiejscowione zmiany patologiczne będą przynosić ból i krepitacje przy około 90° zgięcia kolana. Na dystalnym odcinku zmian patologicznych do objawów dochodzi już na początku ruchu. Przy przedłużonym teście zgięcia kolana, pacjent leży na plecach z wyprostowanym kolanem. Następnie utrzymuje pozycję pełnego zgięcia kolana przez 45 sek. Test jest pozytywny, gdy stwierdza się u pacjenta wzrastający ból po bezbolesnej przerwie od 15 do 30 sek.;
 • badanie rotacji rzepki – w przypadku gdy dolny obszar rzepki znajduje się na stronie bocznej do osi długiej kości udowej, rzepka pacjenta jest w rotacji zewnętrznej. W sytuacji gdy znajduje się przyśrodkowo do osi długiej kości udowej, to rzepka znajduje się w wewnętrznej rotacji.

Badanie przedmiotowe należy uzupełnić badaniem kierunku niestabilności rzepki, co jest spowodowane faktem, że niestabilność zachodzi w kierunku bocznym, ale zdarzają się również niestabilności przyśrodkowe i nawet wielokierunkowe.

Ryc. 1. Test ślizgu rzepki, autor: Agata Chmielewska
Ryc. 2. Test nachylenia rzepki, autor: Agata Chmielewska

Badania kierunku niestabilności

 • Test obawy Fairbanksa. Test jest pozytywny, gdy występuje ból i mięśnie kurczą się, dochodzi wówczas do bocznego przemieszczenia rzepki w zakresie od kąta 20° do 30° zgięcia kolana, co wskazuje na boczną niestabilność rzepki.
 • Test ślizgu rzepki. Przyśrodkowe albo boczne przemieszczenia rzepki więcej albo równowartość 3 ćwiartek, wskazuje na niewydolność stabilizatorów. Przyśrodkowa niestabilność jest rzadsza niż boczna.
 • Test przemieszczenia rzepki Fulkersona. Rzepkę należy przepychać lekko przyśrodkowo przy wyprostowanym kolanie, następnie biernie zgiąć kolano, wówczas rzepka porusza się do bloczka kości udowej. U pacjentów z przyśrodkową niestabilnością, test wywołuje ból.
 • Test elastyczności mięśnia czworogłowego uda. Metodyka: pacjent w leżeniu przodem, jedna ręka terapeuty biernie zgina kolano, druga stabilizuje miednicę. Należy określić napięcie mięśnia czworogłowego uda w zależności od zakresu zgięcia kolana. Przy zmniejszonej elastyczności mięśnia może dojść do: mniejszego zakresu ruchu w badanej kończynie dolnej w stosunku do drugiej, uczucie napięcia w przedniej części uda, uniesienie miednicy, spowodowany zgięciem stawu biodrowego.
 • Pomiar kąta Q.
 • Test elastyczności mięśni grupy tylnej uda. Metodyka: pacjent w leżeniu tyłem, ze zgiętym stawem biodrowym do kąta 90...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO