Rehabilitacja po usunięciu stabilizacji gwoździem śródszpikowym

w złamaniu kości ramiennej

Temat miesiąca

Złamaniem nazywa się całkowite przerwanie ciągłości tkanki kostnej. Towarzyszą one człowiekowi od zawsze. Średnio występowanie złamań w populacji określa się na 13–36 przypadków na 1000 osób w skali roku i najczęściej dotyczą one mężczyzn. Złamania mogą powstać na skutek urazów pośrednich, bezpośrednich, niskoenergetycznych, bez urazu (np. złamania patologiczne lub na skutek osteoporozy) lub na skutek sumujących się mikrourazów, tzw. złamania zmęczeniowe [6, 10].

Złamania można podzielić na:

POLECAMY

 • zamknięte – bez przerwania ciągłości skóry przez odłam kostny,
 • otwarte – tkanki miękkie zostają uszkodzone przez odłamy kostne, złamana kość zostaje narażona na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym,
 • osteoporotyczne – złamania niskoenergetyczne, powstają przez obniżoną gęstość kości,
 • zmęczeniowe – powstaje w wyniki sumujących się mikrourazów (przeciążenie),
 • patologiczne – złamania niskoenergetyczne w obrębie zmienionej chorobowo kości (np. nowotwory),
 • okołoprotezowe – zwykle w wyniku upadku w obrębie implantu u pacjentów po endoprotezoplastyce,
 • typu „zielonej gałązki” – występują u dzieci, bez przerwania ciągłości okostnej [1].

Wyróżnia się dwa szczyty występowania złamań:

 • w drugiej dekadzie życia odnotowuje się 26,2 przypadków na 1000 osób w skali roku,
 • po 60. roku życia częstość złamań znacząco wzrasta, w szczególności u kobiet, gdzie odnotowuje się średnio 65,7 przypadków na 1000 osób w skali roku.

Złamania kości ramiennej

Kość ramienna to najdłuższa i największa kość kończyny górnej. W jej budowie wyróżnia się trzon, koniec bliższy (górny) tworzący główkę dla stawu ramiennego oraz koniec dalszy (dolny) tworzący główkę dla stawu łokciowego. Górna granica trzonu kości ramiennej to szyjka chirurgiczna, a dolna to linia łącząca nadkłykcie boczny i przyśrodkowy. Trzon wewnętrznie zawiera jamę szpikową wypełnioną szpikiem kostnym o kształcie sopla lodu, zaś zewnętrznie najbardziej charakterystyczną strukturą jest bruzda nerwu promieniowego, w której leży nerw promieniowy oraz naczynia głębokie ramienia. Kości długie, takie jak m.in. kość ramienna, charakteryzują się dużą dysproporcją pomiędzy grubością a długością [3, 5, 9].

Złamania trzonu kości ramiennej statystycznie stanowią 2,2–5% wszystkich zdarzaj...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!

Przypisy