Stres psychologiczny u pacjentów korzystających z fizjoterapii – część II

Z praktyki gabinetu

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rozpoznaje szeroko pojęte zjawisko bólu jako subiektywne odczucie i sugeruje specjalistom medycznym zmianę w podejściu do rozpoznania i leczenia tego zjawiska z perspektywy tylko biomedycznej na biopsychospołeczny model podejścia do zdrowia [1].

Model biopsychospołeczny uwzględnia biologiczne czynniki przyczyniające się do powstawania choroby, kontuzji i stanu zdrowia pacjenta, zakładając przy tym również udział czynników psychologicznych, takich jak myśli, uczucia i zachowanie, oraz społecznych, np. uwarunkowania socjodemograficzne i poziom wsparcia społecznego. Wszystkie wymienione czynniki mogą zarówno przyczyniać się do odczuwanego przez pacjenta bólu, jak i mieć bezpośredni wpływ na skuteczność procesu rehabilitacji. 
Wyzwaniem w zastosowaniu holistycznego podejścia w praktyce fizjoterapeutycznej może być trudność w identyfikacji czynników psychologicznych i psychospołecznych mających silny wpływ na stan zdrowia pacjenta i jego indywidualne predyspozycje do szybkiego powrotu do zdrowia. Przeprowadzone badania wyróżniają percepcję bólu, katastrofizację, lęk, nerwicę, depresję, gniew, poczucie skuteczności (ang. self-efficacy), socjodemografię i brak wsparcia społecznego jako najważniejsze konstrukty psychologiczne mające wpływ na skuteczność fizjoterapii [1]. Tym samym pojawia się ryzyko obniżonej skuteczności praktyki fizjoterapeutycznej w przypadku, gdy czynniki psychospołeczne i przeszłość pacjenta powiązana z chorobą zostają pominięte we wstępnej diagnozie specjalisty [2]. Szersze i bardziej holistyczne podejście oraz obraz pacjenta i jego środowiska integrują czynniki społeczne, psychologiczne i biologiczne, pozwalając na właściwą d...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO