Suche kąpiele kwasowęglowe

Nowoczesne metody fizjoterapii

Kwas węglowy do celów terapeutycznych wykorzystuje się już od kilku stuleci. Pierwsze informacje dotyczące korzystnego wpływu kąpieli gazowych CO2 na leczenie dny moczanowej i narośli w obrębie stopy pochodzą z 1778 r. Prawie 100 lat później paryski chirurg Demarquay osiągnął bardzo dobre rezultaty w leczeniu ran, posługując się kąpielami gazowymi. Szeroka dokumentacja terapeutycznego zastosowania kwasu węglowego w medycynie pochodzi z XIX w. Z biegiem lat i z postępującym rozwojem lecznictwa uzdrowiskowego kwas węglowy – a szczególnie wody kwasowęglowe – znalazł zastosowanie w leczeniu coraz większej liczby schorzeń.

Wody kwasowęglowe najczęściej są stosowane w postaci wód naturalnych. Do celów leczniczych wykorzystuje się również wody kwasowęglowe wytworzone sztucznie. Lecznicze działanie wód wodorowęglanowych opiera się głównie na obecności naturalnego dwutlenku węgla oraz w mniejszym stopniu na towarzyszących wodorowęglanach. 
Dwutlenek węgla jest nietoksycznym, bezbarwnym, niepalnym gazem, który w zależności od ciśnienia lepiej lub gorzej rozpuszcza się w wodzie. Dwutlenek węgla jest ok. półtora raza cięższy od powietrza, dlatego też gromadzi się przy ziemi, wypierając tlen. Kwas węglowy H2CO3 to wodny roztwór dwutlenku węgla CO2.

REKLAMA

Rodzaje zabiegów

Odmianą zabiegów z wykorzystaniem dwutlenku węgla są suche kąpiele kwasowęglowe, nazywane także gazowymi kąpielami kwasowęglowymi. Stosuje się je przede wszystkim wtedy, gdy konieczne jest wyłączenie działania hydrostatycz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO