Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp

16 października 2018

X Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją

442

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz Konwent Bonifratrów p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaskach zaprasza na kolejną konferencję z cyklu: „Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją”

Dziś i jutro Rehabilitacji

w systemie opieki zdrowotnej

17 październik 2018 roku

 

PROGRAM KONFERENCJI

10.00-10.30 Otwarcie X Bonifraterskich Spotkań z Rehabilitacją: Prezes  Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. – dr n. ekon. Wioletta Niemiec, Przeor Konwentu Bonifratrów w Piaskach – Brat Jakub Białek OH, Przeor Konwentu we Wrocławiu – Brat Sadok, Wojciech Snopek OH.

10.30-12.00 Dyskusja Panelowa

12.00-13.00 Przerwa obiadowa

13.00-13.15 Plastyczność, tajemna moc mózgu – dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii

13.15-13.30 Wczesna rehabilitacja po udarze mózgu – terapia zespołu zaniedbywania stronnego zespołu odpychania – mgr Magdalena Knychała BCZ Piaski-Marysin

13.30-13.45 Termowizyjna ocena spastycznej kończyny dolnej osób po udarze mózgu objętych rehabilitacją – dr Iga Nowak1,2,  dr Maciej Mraz2, dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw.2

1 Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno-Leczniczy PROVITA Sp. z o.o.

2 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii

13.45-14.00 Udary mózgu - dobre praktyki rehabilitacji ambulatoryjnej - mgr Tomasz Kabała Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Creator NZOZ Wrocław

14.00-14.15 „Rola i znaczenie zespołu rehabilitacyjno-lekarskiego w rehabilitacji pediatrycznej - lek. med. Kamila Jakubowska, mgr Robert Giezek BCZ Piaski-Marysin

14.15-14.30 Opis interwencji terapeutycznej u dziecka z diplegią spastyczną - lek. med. Kamila Jakubowska, mgr Robert Giezek, BCZ Piaski-Marysin

14.30-14.45 Fizjoterapia w chorobie Parkinsona - dr Dagmara Chamela-Bilińska, dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw., Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii

14.45-15.00 Spastyczność kończyn dolnych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Przykłady interwencji terapeutycznych wg koncepcji PNF – mgr Tomasz Mraz, Gabinet Profesjonalnej Rehabilitacji Tomasz Mraz, Wrocław

Moderacja Konferencji: dr hab. Czesław Giemza

 

Dyskusja Panelowa:

  • Mgr prawa Agnieszka Pachciarz – Dyrektor WOW NFZ w Poznaniu
  • Dr hab. n. med. Piotr Majcher prof. nadzw. - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej
  • Mgr Piotr Nowicki - Członek AOTMiT, Dyrektor CSK w Warszawie
  • Dr hab. n. med. Jan Szczegielniak, prof. nadzw. - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Fizjoterapii
  • Prof. dr hab. Marek Woźniewski - Członek Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Katedry Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych AWF Wrocław.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 10.10.2018 r.

sekretariatmarysin@bczwroc.pl

tel.: 65 525 09 70, 65 525 09 76, 65 525 09 77

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNE

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.

Za udział w konferencji przyznane zostaną punkty edukacyjne.

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Oddział w Piaskach

Os. Marysin 1, 63-820 Piaski

www.bonifratrzy.pl

Przypisy