Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19 a rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia

Fizjoterapia pediatryczna

Aktywność fizyczna jest ważnym aspektem stylu życia i determinantą dobrego stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Mimo wielu badań potwierdzających tę tezę poziom podejmowanej aktywności fizycznej jest niewystarczający. Badanie Eurobarometr z 2018 r., które dotyczyło podejmowania aktywności fizycznej przez Europejczyków, wykazało, że 40% badanych uprawia sport lub wykonuje ćwiczenia minimum raz w tygodniu, z czego zaledwie 7% z tej grupy respondentów deklaruje regularność tych aktywności. Z tych samych badań wynika, że 46% badanych w ogóle nie podejmuje aktywności fizycznej [1].

Poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia z 2020 r. wynika, że wśród młodzieży 81% nie spełnia minimalnych zaleceń WHO w kwestii dotyczącej aktywności fizycznej i stan taki utrzymuje się niezmiennie od publikacji „Global recommendations on physical activity for health 2010” [2, 3].

REKLAMA

W Polsce sytuacja przedstawia się równie niekorzystnie. W maju 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport „Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”, w którym wskazała, że realizowane programy i zadania dotyczące rozwoju aktywności fizycznej w przedziale wiekowym 11–17 lat nie przełożyły się na wzrost aktywności fizycznej tej grupy dzieci i młodzieży na takim poziomie, jaki zakładał Program Rozwoju Sportu do roku 2020. W czerwcu 2020 r. w „Opinii do stanowiska Ministra Sportu w sprawie informacji o wynikach kontroli pn. »Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży«” Najwyższa Izba Kontroli podtrzymała swoje stanowisko, wskazując, że odsetek dzieci i młodzieży podejmujących aktywność fizyczną zgodnie z rekomendacją WHO spada [4].

Rola aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

Dzieci mają naturalną potrzebę ruchu, który jest niezbędnym elementem ich prawidłowego rozwoju [5]. Aktywność fizyczna jest także jednym z warunków prawidłowej postawy ciała [5, 6]. Jako główne korzyści zdrowotne wynikające z podejmowania przez dzieci (również te z n...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO