Dział: Fizjoterapia pediatryczna

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dlaczego prawidłowa modulacja sensoryczna jest tak ważna? W jaki sposób wpływa na rozwój psychoruchowy w pierwszych latach życia?

Prawidłowy rozwój psychoruchowy w okresie niemowlęcym to fundament dalszego prawidłowego rozwoju w wieku przedszkolnym, szkolnym i życiu dorosłym. Nieodpowiednia modulacja sensoryczna skutkuje ogromnymi problemami w różnych dziedzinach życia, począwszy od problemu z koordynacją wzrokowo-ruchową, przez trudności w skupieniu uwagi, po kłopoty z koncentracją, a co za tym idzie — problemy z nauką, zdobywaniem wykształcenia i później pracy. Najistotniejszym jednak problemem są zaburzenia natury psychicznej: nadwrażliwości, trudności w relacjach międzyludzkich, izolowanie się od środowiska rówieśników, niedostosowanie społeczne.

Czytaj więcej

Diagnostyka i terapia niemowlęcia z kręczem szyi. Opis przypadku — analiza wyników badań USG przed terapią i po terapii

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie tematu fizjoterapii niemowląt z kręczem szyi, gdyż zaburzenie to występuje dość często i niejednokrotnie jest mylone z asymetrią ułożeniową pochodzenia mięśniowego. Nieprawidłowa diagnostyka i późno rozpoczęta terapia pacjenta powodują większe skutki i niekiedy prowadzą do leczenia operacyjnego.

Czytaj więcej

Wpływ chodzika na rozwój dziecka — postępowanie fizjoterapeutyczne

Bardzo często jako terapeuci słyszymy od rodziców, że są jakieś nowe udogodnienia dla ich dziecka, które pomagają w jego rozwoju poprzez zabawę. Moim tematem jest odwieczny chodzik, który nie do końca spełnia taką funkcję, o jakiej myślą rodzice i jaką przekazują producenci.

Czytaj więcej

Innowacyjne zaopatrzenie ortotyczne dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym chodzących na palcach

Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym prezentują złożone problemy motoryczne, które powodują trudności z chodzeniem. Nieprawidłowości w obrębie układu ruchu i postawy ciała są podstawowymi cechami mózgowego porażenia dziecięcego i odzwierciedlają zaburzenia kontroli motorycznej. Zastosowanie odpowiedniego zaopatrzenia ortotycznego zwiększa możliwości stabilizacji podczas chodu oraz poprawia sam jego wzorzec.

Czytaj więcej

Rehabilitacja dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni typu pierwszego — opis przypadku

Rdzeniowy zanik mięśni (spinal muscular atrophy — SMA) to rzadka choroba nerwowo-mięśniowa dziedziczona genetycznie. Jest to choroba postępująca, prowadząca do zaburzeń w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni typu pierwszego.

Czytaj więcej

Rehabilitacja korygująca hiperlordozę szyjną

Hiperlordoza szyjna to pogłębienie fizjologicznej krzywizny kręgosłupa szyjnego (lordozy). Powoduje osłabienie działania zginaczy odcinka szyjnego kręgosłupa. W tylnym rejonie szyi dochodzi do kompresji powięzi i skóry. Rehabilitacja skupia się na zmniejszeniu hiperlordozy szyjnej, wydłużeniu skróconych mięśni, wzmocnieniu mięśni wydłużonych i wypracowaniu nawyku prawidłowej postawy.

Czytaj więcej

Rehabilitacja korygująca spłaszczoną lordozę lędźwiową

Kręgosłup stanowi niezmiernie ważną strukturę organizmu. Zaburzenie w jednej jego płaszczyźnie pociąga zmianę w innych. Pełni on funkcje: podporową, ruchową, amortyzującą i ochronną. Jedną z najważniejszych funkcji kręgosłupa jest funkcja amortyzująca. Bez niej dochodziłoby do zaburzeń funkcji mózgu, móżdżku, narządów zmysłów. Codzienne czynności także byłyby niemożliwe (m.in. bieganie czy skakanie). Tę funkcję kręgosłup realizuje dzięki swoim wygięciom. W odcinku lędźwiowym jest to lordoza.

Czytaj więcej

Rehabilitacja dziecka z CVI

Rehabilitacja dziecka z CVI powinna być wieloaspektowa, gdyż oprócz zaburzenia funkcji wzroku jednoczasowo występują inne problemy. Rehabilitacja ruchowa, rehabilitacja wzroku, integracja sensoryczna oraz indywidualne podejście do dziecka powinny się przeplatać, aby proces terapeutyczny był kompleksowy i skuteczny.

Czytaj więcej

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19 a rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia

Aktywność fizyczna jest ważnym aspektem stylu życia i determinantą dobrego stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Mimo wielu badań potwierdzających tę tezę poziom podejmowanej aktywności fizycznej jest niewystarczający. Badanie Eurobarometr z 2018 r., które dotyczyło podejmowania aktywności fizycznej przez Europejczyków, wykazało, że 40% badanych uprawia sport lub wykonuje ćwiczenia minimum raz w tygodniu, z czego zaledwie 7% z tej grupy respondentów deklaruje regularność tych aktywności. Z tych samych badań wynika, że 46% badanych w ogóle nie podejmuje aktywności fizycznej [1].

Czytaj więcej