Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

26 lipca 2018

NR 75 (Wrzesień 2016)

Ograniczenia ruchomości stawu kolanowego
propozycja terapii

641

Ćwiczenie 1.

Mobilizacja kości piszczelowej dystalnie – trakcja

 • Cel: Poprawa zakresu ruchomości stawu kolanowego, przygotowanie do mobilizacji ślizgowych, zmniejszenie dolegliwości bólowych, rozluźnienie struktur okołostawowych.
 • Pozycja wyjściowa:
 1. Dziecko znajduje się w pozycji leżenia przodem.
 2. Staw kolanowy ustawiony jest w pozycji spoczynkowej (20–30° zgięcia) lub w aktualnie maksymalnym zakresie ruchu.
 3. Dystalny koniec kości udowej ustabilizowany na stole terapeutycznym pasem stabilizacyjnym.
 4. Obie dłonie terapeuty obejmują podudzie dziecka w okolicy kostek z obu stron i stabilizują stopę przy ciele terapeuty.
 5. Terapeuta może przy wykonaniu tej techniki skorzystać z pasa trakcyjnego, który jest przełożony przez tułów oraz obie jego dłonie.
 • Sposób wykonania ćwiczenia: Poprzez delikatne przeniesienie swojego ciężaru na nogę zakroczną terapeuta odchyla się nieznacznie do tyłu, co spowoduje separację powierzchni stawowych.
 • Kierunek ruchu: Kość piszczelowa – dystalnie (trakcja).
 • Liczba powtórzeń: 3 × od 7 sekund do 1,5 minuty.
 • Oczekiwany efekt: Poprawa zakresów ruchomości w stawie kolanowym, zmniejszenie dolegliwości bólowych, rozluźnienie struktur i tkanek okołostawowych.

Ćwiczenie 2. 

Mobilizacja ślizgu brzusznego kości piszczelowej

 • Cel: Odtworzenie ślizgu brzusznego kości piszczelowej względem kości udowej dla poprawy wyprostu stawu kolanowego.
 • Pozycja wyjściowa:
 1. Dziecko znajduje się w pozycji leżenia przodem, a jego podudzie oraz rzepka wystają poza krawędź leżanki.
 2. Terapeuta stoi zwrócony w kierunku strony przyśrodkowej podudzia dziecka.
 3. Dystalna część uda stabilizowana jest pasem stabilizacyjnym na stole.
 4. Lewa dłoń terapeuty obejmuje od strony grzbietowej dystalną część podudzia dziecka i przytrzymuje ją przy swoim ciele.
 5. Prawa dłoń terapeuty również od strony grzbietowej obejmuje dystalnie od szpary stawowej boczną, proksymalną część podudzia dziecka.
 6. Terapeuta w tej pozycji obniża delikatnie ciężar swojego ciała, uginając nieznacznie stawy kolanowe.
 • Kierunek ruchu: Kość piszczelowa – dobrzusznie.
 • Zastosowanie: Przy ograniczonym ruchu wyprostu w stawie kolanowym. Podczas terapii przyśrodkowej części stawu terapeuta stoi zwrócony w kierunku bocznej strony podudzia, obejmując proksymalną, przyśrodkową część. Przyśrodkowa i boczna część stawu muszą być w tym przypadku leczone oddzielnie. Szczególnie istotne jest to, aby podczas mobilizacji unikać komponenty toczenia w stawie, ponieważ może to doprowadzić do kompresji powierzchni stawowych i spowodować nasilenie dolegliwości bólowych. Mobilizację można stosować w submaksymalnym zakresie wyprostu w stawie kolanowym.
 • Liczba powtórzeń: 3 × od 7 sekund do 1,5 minuty.
 • Oczekiwany efekt: Poprawa zakresu ruchu wyprostu w stawie kolanowym.

Ćwiczenie 3. 

Mobilizacja ślizgu grzbietowego kości piszczelowej

 • Cel: Odtworzenie ślizgu grzbietowego kości piszczelowej względem kości udowej dla poprawy ruchu zgięcia w stawie kolanowym.
 • Pozycja wyjściowa:
 1. Dziecko znajduje się w pozycji leżenia tyłem, a jego podudzie wystaje poza krawędź stołu.
 2. Terapeuta stoi zwrócony w kierunku przyśrodkowej strony podudzia dziecka.
 3. Dystalna część uda dziecka ustabilizowana na stole. Lewa dłoń terapeuty obejmuje dystalną część podudzia dziecka od strony brzusznej i stabilizuje ją przy ciele.
 4. Prawa dłoń terapeuty obejmuje proksymalnie boczną część podudzia dziecka, dystalnie od szpary stawowej.
 • Kierunek ruchu: Podudzie – dogrzbietowo.
 • Zastosowanie: W przypadku ograniczenia ruchu zginania w stawie kolanowym. Podczas terapii przedziału przyśrodkowego stawu kolanowego terapeuta stoi zwrócony w kierunku bocznej strony podudzia dziecka, obejmując jego proksymalną, przyśrodkową część. Zarówno przyśrodkowy, jak i boczny przedział stawu kolanowego muszą być w tym przypadku leczone oddzielnie. Szczególnie istotne jest to, aby podczas mobilizacji unikać komponenty toczenia w stawie, ponieważ może to doprowadzić do kompresji powierzchni stawowych i spowodować nasilenie dolegliwości bólowych. Mobilizację można stosować w submaksymalnym zakresie zgięcia w stawie kolanowym.
 • Liczba powtórzeń: 3 × od 7 sekund do 1,5 minuty.
 • Oczekiwany efekt: Poprawa zakresu ruchu zgięcia w stawie kolanowym.

Ćwiczenie 4. 

Mobilizacja ślizgu dobocznego kości piszczelowej

 • Cel: Odtworzenie ślizgu dobocznego kości piszczelowej względem kości udowej.
 • Pozycja wyjściowa:
 1. Dziecko znajduje się w pozycji leżenia na boku na stole terapeutycznym. Jego podudzie wystaje poza krawędź stołu.
 2. Lewa dłoń terapeuty obejmuje od strony przyśrodkowej dystalną część podudzia dziecka i przytrzymuje ją przy ciele.
 3. Prawa dłoń terapeuty od strony przyśrodkowej obejmuje proksymalną część podudzia dziecka dystalnie od szpary stawowej.
 • Kierunek ruchu: Kość piszczelowa – dobocznie.
 • Zastosowanie: W przypadku ograniczonego zginania i prostowania w stawie kolanowym oraz deformacji szpotawej stawu kolanowego. Mobilizację można wykonywać w różnym zakresie zgięcia stawu, w zależności od występującego w danej wartości kątowej zgięcia ograniczenia ślizgu dobocznego kości piszczelowej.
 • Liczba powtórzeń: 3 × od 7 sekund do 1,5 minuty.
 • Oczekiwany efekt: Poprawa zakresu ruchomości w stawie kolanowym, poprawa ślizgu bocznego w stawie kolanowym.

Ćwiczenie 5. 

Mobilizacja ślizgu przyśrodkowego kości piszczelowej

 • Cel: Odtworzenie ślizgu przyśrodkowego kości piszczelowej względem kości udowej.
 • Pozycja wyjściowa:
 1. Dziecko znajduje się w pozycji leżenia na boku na stole terapeutycznym. Jego podudzie wystaje poza krawędź stołu.
 2. Terapeuta chwyta swoją lewą dłonią dystalną część podudzia od strony bocznej i podtrzymuje ją przy ciele.
 3. Prawa dłoń chwyta proksymalną część podudzia dziecka od strony bocznej dystalnie, bezpośrednio za szparą stawową.
 • Kierunek ruchu: Kość piszczelowa – przyśrodkowo.
 • Zastosowanie: W przypadku ograniczonego zginania i prostowania w stawie kolanowym oraz w leczeniu deformacji koślawej stawu kolanowego. Mobilizację można wykonywać w różnym zakresie zgięcia stawu, w zależności od występującego w danej wartości kątowej zgięcia ograniczenia ślizgu przyśrodkowego kości piszczelowej.
 • Liczba powtórzeń: 3 × od 7 sekund do 1,5 minuty.
 • Oczekiwany efekt: Poprawa zakresu ruchomości w stawie kolanowym, poprawa ślizgu przyśrodkowego w stawie kolanowym.

Ćwiczenie 6. 

Technika mobilizacji z ruchem MWM (mobilisation with movement) według Mulligana dla poprawy wyprostu stawu kolanowego i/lub zmniejszenia bólu podczas 
ruchu wyprostu

 • Cel: Poprawa zakresu ruchu wyprostu stawu kolanowego.
 • Pozycja wyjściowa:
 1. Dziecko znajduje się w pozycji leżenia tyłem na stole terapeu...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy