Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu , Otwarty dostęp

22 września 2020

NR 119 (Wrzesień 2020)

Postępowanie terapeutyczne z wykorzystaniem kinesiology tapingu u kobiet z bolesnym miesiączkowaniem. Część I

0 1043

Problem, jakim jest bolesne miesiączkowanie, dotyczy według różnych źródeł znacznej części kobiet, szczególnie tych poniżej 30. roku życia. Niestety, często jest pomijany lub bagatelizowany, a same kobiety niechętnie o nim rozmawiają, wstydząc się go lub uważając, że tak już musi być. Z pomocą może przyjść metoda opracowana w ubiegłym wieku, która jest stosunkowo tania i efektywna, a może przyczynić się do poprawy stanu funkcjonalnego kobiet. Jest nią kinesiology taping, który w znacznym stopniu może nie tylko zredukować dolegliwości bólowe, lecz także wpłynąć korzystnie na inne aspekty cyklu menstruacyjnego.

Szanowni Czytelnicy,
fizjoterapia uroginekologiczna, czy też fizjoterapia w urologii i ginekologii, to jeden z najprężniej i najdynamiczniej rozwijających się obecnie kierunków w fizjoterapii. Przybywa gabinetów specjalizujących się w tym właśnie obszarze pracy z pacjentem.
Temat bolesnych miesiączek u kobiet w różnym wieku jest istotny z punktu widzenia fizjoterapeuty nie tylko z powodu fizjologii i ograniczeń tzw. przeciwwskazań względnych/czasowych/okresowych przy wykonywaniu różnego rodzaju terapii czy zabiegów w praktycznie każdej placówce fizjoterapeutycznej, ale przede wszystkim jako problem medyczny sam w sobie, z którym fizjoterapia/fizjoterapeuta nie tylko próbuje, ale w wielu przypadkach umie sobie poradzić. Warto jednak pamiętać o sytuacjach, w których bolesne miesiączkowanie stanowi „czerwoną flagę” dla działań fizjoterapeutycznych i obliguje nas do pogłębienia diagnostyki, dodatkowych konsultacji lub przekierowania pacjenta do odpowiedniego specjalisty.
Metoda kinesiology tapingu, jako powszechnie znana i uznana wśród fizjoterapeutów forma terapii, znalazła swoje zastosowanie również w uroginekologii, a poniższy artykuł jest tego najlepszym przykładem. Stosowanie odpowiednich aplikacji daje możliwość skutecznej, a co również ważne w uroginekologii, dyskretniej terapii.
dr n. med. Marek Wiecheć
redaktor prowadzący


Celem niniejszej pracy jest zbadanie skuteczności aplikacji kinesiology tapingu zaproponowanej przez jej autora w odniesieniu do łagodzenia lub pełnej eliminacji dolegliwości bólowych towarzyszących bolesnemu miesiączkowaniu. Dodatkowo wzięto pod uwagę redukcję lub całkowite wyeliminowanie korzystania ze środków wpływających na dolegliwości towarzyszące, a także propagowanie tejże metody w aspekcie poprawy jakości życia badanych. 
W badaniu wzięło udział 30 kobiet, które doświadczają problemu, jakim jest bolesne miesiączkowanie. Zostały one podzielone na dwie 15-osobowe grupy, z których jedna otrzymała wsparcie za pomocą kinesiology tapingu, natomiast druga takiej pomocy nie otrzymała. Na potrzeby badań stworzono autorski anonimowy kwestionariusz ankiety, który obejmował ankietę ogólną wspartą kwestionariuszem jakości życia SF-36 oraz trzy anonimowe autorskie kwestionariusze dla każdego cyklu, które polecono wypełnić badanym po zakończeniu menstruacji. Badane będące w grupie, która otrzymała wsparcie plastrowaniem, otrzymały dwie aplikacje o naciągnięciu 25% w kształcie litery I oraz Y, zastosowane na okolicę brzucha i podbrzusza przez trzy następujące po sobie cykle, które były aplikowane w zależności od możliwości badanych dzień lub dwa przed planowaną menstruacją.
Zaproponowana aplikacja kinesiology tapingu korzystnie wpłynęła na redukcję dolegliwości wśród kobiet nią objętych. W przypadku 14 z 15 kobiet odnotowano redukcję natężenia dolegliwości bólowych (jeden przypadek bez zmian). Zastosowana aplikacja doprowadziła do całkowitej eliminacji wykorzystania środków przeciwbólowych/ przeciwzapalnych oraz innych form wsparcia u trzech kobiet, a w przypadku ośmiu była konieczna niewielka interwencja. Niestety, cztery kobiety nadal wymagały znacznej interwencji farmakologicznej lub innej, łagodzącej dolegliwości. Istotny okazał się również wpływ na ograniczenie wykonywania czynności dnia codziennego – sześć kobiet odnotowało, iż zastosowana aplikacja wyeliminowała tenże problem. Dodatkowo zauważono zmiany w odstępach pomiędzy poszczególnymi cyklami, a także zmiany odnoszące się do występowania dolegliwości w innych miejscach niż podbrzusze oraz wpływ na częstotliwość występowania dolegliwości współtowarzyszących. Skuteczność oraz wartościowość zaproponowanej aplikacji została potwierdzona, a także odnotowano wpływ na inne komponenty cyklu menstruacyjnego.

Wprowadzenie

Bolesne miesiączkowanie (łac. dysmenorrhea) to termin odnoszący się do zaburzeń cyklu menstruacyjnego, w trakcie którego kobieta uskarża się na silne dolegliwości bólowe. Jest to temat dosyć krępujący i często pomijany w trakcie rozmowy z ginekologiami, czy to ze względu na warunki kulturowe, bagatelizowanie, czy to z powodu tego, że kobieta wstydzi się problemu i stara się poradzić sobie standardowymi domowymi metodami. W zależności od dostępności źródeł informacji i szczerości pacjentek poddanych badaniom szacuje się, że w niektórych krajach świata na ten problem może cierpieć od kilku do nawet 93% kobiet w wieku rozrodczym, zazwyczaj w wieku poniżej 30 lat, co stanowi znaczny odsetek osób. Stawia to bolesne miesiączkowanie jako zaburzenie niezmiernie dokuczliwe i uciążliwe w życiu codziennym. Dolegliwości takie jak biegunki, nudności lub wymioty, bóle głowy, dyskomfort odczuwany w dolnym odcinku kręgosłupa mogą towarzyszyć bolesnemu miesiączkowaniu i rozpoczynać się nawet kilka dni przed właściwym krwawieniem [1–6]. 
Za czynniki ryzyka wystąpienia zespołu bolesnego miesiączkowania uważa się wiek kobiety, który zazwyczaj sięga 20. roku życia, zaburzenia psychogenne i wczesną pierwszą miesiączkę. Dodatkowo problem może dotknąć kobiety, które nie posiadają potomstwa, nadużywają alkoholu, tytoniu i innych używek lub wykazują niski poziom aktywności fizycznej.  Warto zwrócić uwagę na występowanie zespołu bolesnego miesiączkowania wśród kobiet, które w wywiadzie rodzinnym zgłaszają występowanie powyższych dolegliwości. Literatura jako możliwą przyczynę wyróżnia także  rodzaj wykonywanej pracy oraz zaburzenia w gospodarce cynku i tłuszczu [2, 7–12]. 

POLECAMY

Typy bolesnego miesiączkowania

Literatura medyczna wyróżnia dwa typy bolesnego miesiączkowania. 

Zaburzenia o charakterze pierwotnym 
Zaburzenia o charakterze pierwotnym są rozpoznawane wówczas, gdy w trakcie trwania cyklu dodatkowo odczuwane są nasilone dolegliwości bólowe w obrębie podbrzusza, które przybierają najczęściej formę skurczu. Często można wychwycić zwiększone napięcie spoczynkowe w obrębie mięśniówki macicy. Należy podkreślić, że mimo bolesności nie stwierdza się żadnych zmian w obrębie miednicy, np. wad rozwojowych, zmian nowotworowych lub stanów zapalnych. 
Uważa się, że czynnikami odpowiedzialnymi za wywoływanie bolesnych menstruacji są m.in. prostanoidy i eukozanoidy, których niewłaściwe stężenie powoduje bolesność w trakcie skurczów macicy. Dodatkowo wśród osób dotkniętych tym problemem stwierdza się podwyższone stężenie prostaglandyn PGF-2-alfa i PGE-2. Pierwszy z hormonów, jak się uważa, jest odpowiedzialny za generowanie skurczu naczyń krwionośnych, co z kolei doprowadza do niedokrwienia struktur macicy oraz bolesności. 
W badaniach laboratoryjnych wychwytywane są również zmiany w stężeniach leukotrienów i wazopresyny, która odpowiada za redukcję wydalanej krwi menstruacyjnej i podwyżs...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy