Zastosowanie terapii manualnej u dzieci

Opis przypadku dziecka z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego

Z praktyki gabinetu

Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego jest jednym z częściej występujących urazów podczas porodu. Częstotliwość występowania tego powikłania podawana w literaturze waha się od 1,6 do 5,1 przypadków na 1000 urodzeń, czyli jest podobna jak częstotliwość występowania mózgowego porażenia dziecięcego (MPD).

Duża rozbieżność częstości występowania okołoporodowego uszkodzenia splotu ramiennego wynika głównie z różnic w opiece okołoporodowej w różnych krajach, jednak skala problemu jest poważna. Uszkodzenie splotu ramiennego jest spowodowane urazem mechanicznym podczas porodu. Zazwyczaj zdarza się u dużego dziecka z wagą urodzeniową ponad 4 kg. Częściej u matek chorych na cukrzycę, przenoszonych ciąż i powikłanych porodów z założeniem kleszczy. Zazwyczaj dochodzi do częściowego uszkodzenia splotu, ale może również wystąpić przerwanie całkowite. Wyróżnia się następujące rodzaje uszkodzenia:

REKLAMA

  • górne – typu Erba/Duchenne’a,
  • dolne – typu Klumpkego, 
  • środkowe – występuje rzadko, najczęściej w formie mieszanej,
  • uszkodzenie całkowite.

Uszkodzenie splotu barkowego typu Erba dotyczy nerwów rdzeniowych C5–C6. Typowe objawy to osłabienie siły: odwodzicieli stawu barkowego, rotatorów zewnętrznych stawu barkowego, zginaczy i odwracaczy przedramienia. Kończyna górna zwisa luźno wzdłuż tułowia, ale ruhy palców i dłoni są zachowane.

Porażenie typu Klumpkego występuje w ok. 1% wszystkich typów porażeń splotu barkowego. Odnosi się do uszkodzenia nerwów rdzeniowych C5-C7 lub C5-Th1 (całkowite porażenie). Najczęstszą przyczyną jest wyrwanie korzeni nerwów, co wiąże się z całkowitym porażeniem kończyny. Przy tym porażeniu do objawów wyżej wymienionych, jak w typie Erba/Duchenne’a dochodzą jeszcze zaniki ruchowe dłoni i palców. Często występuje również postać mieszana, czyli uszkodzenie C5-C6 oraz C7, wyróżnia się również postać środkową (uszkodzenie tylko korzenia C7), aczkolwiek występuje bardzo rzadko. 

Oprócz ni...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO