Nowa ustawa o zawodzie fizjoterapeuty – nowe uprawnienia i obowiązki zawodu regulowanego

Z praktyki gabinetu

Nowa ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nadaje temu zawodowi szereg nowych uprawnień, 
ale i obowiązków. Jej przepisy wejdą w życie 31 maja 2016 r. i w tymże dniu Polska stanie się jednym z państw Unii Europejskiej, w których zawód fizjoterapeuty będzie zawodem regulowanym. Fizjoterapeuci, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty będą spełniali wszystkie wymagania zawarte w ustawie niezbędne do wykonywania zawodu, automatycznie stają się fizjoterapeutami i będzie im przysługiwało prawo wykonywania zawodu. 

Fizjoterapeuta będzie mógł wykonywać zawód po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Jednakże w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy będzie mógł działać bez wpisu do rejestru fizjoterapeutów, ale w tym terminie powinien złożyć taki wniosek o wpis. Dodatkowo w ciągu 30 miesięcy od wejścia w życie ustawy osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty w ramach działalności gospodarczej powinny złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W przypadku niespełnienia tego wymogu utracą prawo wykonywania zawodu.

REKLAMA

Gwarancje bezpieczeństwa

Podstawowym celem ustawodawcy było utworzenie takich norm prawnych do wykonywania zawodu, które zapewnią, że fizjoterapeutami zostawać będą tylko osoby o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, co stanowić będzie gwarancję bezpieczeństwa pacjenta i zwiększać skuteczność leczenia. Nowe przepisy określają zasady: wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uzyskiwania prawa wykonywania tego zawodu oraz zasady kształcenia zawodowego i podyplomowego fizjoterapeuty oraz odpowiedzialności zawodowej.

Fizjoterapeuta jako nowy zawód regulowany 

W dniu 30 listopada 2015 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (dalej u.z.f.). Zgodnie z art. 2 u.z.f. zawód fizjoterapeuty staje się samodzielnym zawodem medycznym. Nowe przepisy wejdą w życie w dniu 31 maja 2016 r. i w tym dniu fizjoterapeuci dołączą do innych zawodów regulowanych. Wejście w życie nowych przepisów umacnia status zawodu fizjoterapeuty wśród zawodów medycznych i daje przedstawicielom tego zawodu możliwość dalszego wzmacniania swojej pozycji. Sam tytuł fizjoterapeuty został poddany ochronie prawnej, a prawo posługiwania się nim mają tylko osoby posiadające prawo wykonywania zawodu. Nowa ustawa umożliwi coraz większy udział fizjoterapeutów w procesie leczenia, co wydaje się szczególnie ważne przy uwzględnieniu faktu starzenia się społeczeństwa i wzrastającej liczbie schorzeń układu ruchu. Należy jednak zauważyć, że w związku z wprowadzeniem ustawy droga do zawodu stanie się bardziej wymagająca i czasochłonna, zaś prow...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO