Wprowadzenie do metody FED

Nowoczesne metody fizjoterapii

Określenie „skolioza” jest pojęciem ogólnym. Pochodzi z języka greckiego 
i oznacza krzywą charakteryzującą jedno lub więcej patologicznych skrzywień kręgosłupa powstałych głównie w okresie wzrostu człowieka. Etiologia skolioz idiopatycznych nie jest znana. Prawdopodobnych przyczyn wywołujących patologiczne skrzywienia kręgosłupa jest wiele. U dzieci w okresie wzrostu deformacje kręgosłupa mogą się pogłębiać i prowadzić do wielu ciężkich zaburzeń. 
Proces leczenia skolioz jest trudny i skomplikowany, o czym świadczy 
różnorodność metod podejmujących leczenie tego schorzenia. Metoda FED 
(ang. fixation, elongation, derotation) to nowatorska propozycja terapii skoliozy.

Twórcą metody FED jest profesor Santos Sastre Fernandez. Opracował ją w wyniku długoletnich prac naukowo-badawczych. Jest obecna w Polsce od 2010 r. w postaci pierwszego sprowadzonego i zaprezentowanego urządzenia FED, wcześniej poprzez kilka edycji kursów metody FED. Obecnie metoda jest obecna w ponad 20 ośrodkach rehabilitacyjnych, corocznej konferencji metody FED oraz warsztatach. W ostatnim czasie coraz więcej zainteresowania skupia się wokół systemu FED (trójwymiarowe ustabilizowanie kręgosłupa przy jednoczesnym jego wydłużeniu i derotacji). Autor metody wyróżnia trzy główne fazy stosowane podczas terapii: 

POLECAMY

 • elongację, 
 • utrwalenie,
 • derotację. 

W procesie oddziaływania fizjoterapeutycznego etapy te występują kolejno po sobie, wpływając na organizm poprzez zsumowanie potencjału terapeutycznego. Meto-
da FED opierająca się na teorii wzrostu rozwoju, wzajemnego oddziaływania oraz właściwościach chrząstki nasadowej (brzeżnej/epifitycznej) i neurocentralnej występujących w trzonach kręgów, potwierdzonej wieloma pracami badawczymi i doświadczeniami, nie tyko wpływa na struktury powięziowo-mięśniowe, ale również modyfikuje strukturę chrząstki, dzięki czemu jest możliwe prawidłowe odtworzenie mechanizmu wzrostu kręgu. Ten sposób leczenia skolioz u dzieci odpowiednio wcześnie zastosowany koryguje kręgosłup dotknięty postępującym skrzywieniem i pozwala ograniczyć konieczność stosowania interwencji chirurgicznych1 2 3.

Sposób leczenia zaproponowany przez Sastre’a jest oparty na zastosowaniu kinezyterapii instrumentalnej, aplikowanej za pomocą specjalnie opracowanego urządzenia FED, które pozwala siłom korekcyjnym oddziaływać na poziomie skrzywienia, w połączeniu z procedurami kinezyterapeutycznymi, fizykoterapeutycznymi, dokładną diagnostyką, kwalifikacją i okresową oceną wyników usprawniania.

Integralnymi częściami terapii są: 

 • specjalistyczne badanie i diagnoza, 
 • kwalifikacja, klasyfikacja oraz określenie procedur terapeutycznych charakterystycznych dla każdego przypadku i typu skrzywienia (klasyfikacja wg Kinga-Moe), 
 • przygotowanie fizykalne – ciepło, elektrostymulacja, trakcja,
 • terapia za pomocą urządzenia FED za szczególnym uwzględnieniem aktywn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO