Entezopatia więzadła rzepki, czyli tzw. kolano skoczka

Z praktyki gabinetu Otwarty dostęp

Entezopatia więzadła rzepki jest kontuzją, która powstaje wskutek rozwoju stanu zapalnego spowodowanego długotrwałym przeciążeniem stawu kolanowego. Powoduje ból przedniej części kolana, tym samym utrudniając nawet chodzenie. Ważne jest więc, aby jak najszybciej rozpoznać kontuzję oraz rozpocząć proces leczenia. Brak postępowania rehabilitacyjnego może doprowadzić do stanu przewlekłego albo nawet do zerwania więzadła.

Staw kolanowy jest najbardziej złożonym i największym stawem w ciele człowieka, jak również jest jednym ze stawów, które są najbardziej narażone na uszkodzenia. 
Na staw kolanowy składają się takie elementy jak: 

REKLAMA

  • dalszy odcinek kości udowej, utworzony przez dwa zaokrąglone kłykcie (przyśrodkowy oraz boczny), które są ustawione w stosunku do siebie rozbieżnie. W przedniej części pomiędzy kłykciami znajduje się powierzchnia 
  • rzepkowa;
  • koniec bliższy kości piszczelowej, utworzony przez dwie powierzchnie kłykcia przyśrodkowego oraz bocznego. Powierzchnie przedzielone są wyniosłością międzykłykciową z dwoma guzkami (przyśrodkowym i bocznym) oraz są miejscem przyczepu więzadeł krzyżowych oraz łąkotek. Na przedniej powierzchni stawu kolanowego znajduje się rzepka.

Rzepka to spłaszczona kość znajdująca się na przedniej powierzchni stawu kolanowego. Powierzchnie stawowe są pokryte warstwą chrząstki szklistej będącej wyspecjalizowaną tkanką łączną. Chrząstka stawowa nie zawiera naczyń krwionośnych oraz limfatycznych, dlatego jej odżywianie pochodzi głównie z płynu maziowego.
Funkcje chrząstki stawowej to: 

  • rozkładanie obciążenia na większe powierzchnie i tym samym doprowadzanie do mniejszych napięć powierzchniowych,
  • rozpraszanie energii związanej z obciążeniem,
  • wykonywanie płynnego oraz pozbawionego tarcia ruchu w stawie.

Kilkumilimetrowej grubości chrząstka pokrywająca powierzchnie stawowe pełni bardzo istotną funkcję biomechaniczną w stawie kolanowym. Stanowi ona bowiem naturalny amortyzator w przenoszeniu obciążeń wzdłuż stawu, jednocześnie umożliwiając sprawne wykonywanie ruchów. Chrząstka stawowa stanowi jeden z podstawowych elementów anatomiczno-czynnościowych oraz na równi z łąkotkami i więzadłami współtworzy doskonały mechanizm stawu.
Łąkotki dostosowują się do zmiennych warunków powstających w stawie. Dzięki łąkotkom powierzchnie stawowe lepiej się do siebie dopasowują. Łąkotki leżą między powierzchniami stawowymi główki i panewki. 
Wyróżnia się dwie łąkotki: przyśrodkową oraz boczną. Łąkotki podczas ruchu zmieniają swój kształt, dopasowując się do powierzchni kości. Podczas prostowania się stawu kolanowego łąkotki...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO