Zdarzenia medyczne - obowiązki fizjoterapeutów od 1 lipca 2021

Z praktyki gabinetu Otwarty dostęp

Wraz z początkiem lipca 2021 roku rozpoczęło się obowiązkowe raportowanie zdarzeń medycznych. Obowiązek ten dotyczy również fizjoterapeutów. Co musi wiedzieć fizjoterapeuta o raportowaniu danych medycznych? Jakie informacje gabinety fizjoterapeutyczne muszą przekazywać do Systemu P1?

 

POLECAMY

Czym są zdarzenia medyczne?

Zdarzeniami medycznymi są świadczenia zdrowotne, które zawierają informacje o realizowanych procedurach medycznych wykonanych przez dany podmiot leczniczy. Od 1 lipca 2021 roku każdy podmiot leczniczy ma obowiązek raportowania danych o zdarzeniach medycznych do Systemu P1.

Podstawowe informacje o Systemie P1

System P1, czyli “Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, to elektroniczna platforma Centrum e-Zdrowia, której podstawowym zadaniem jest gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji dotyczących zdarzeń medycznych usługobiorców, czyli pacjentów.

Każdy pacjent, bądź przedstawiciel ustawowy, ma dostęp do informacji o swoim zdrowiu oraz, dzięki upoważnieniu do danych, o stanie zdrowia swoich bliskich za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

System P1 a cyfryzacja służby zdrowia

Dzięki gromadzeniu, analizie i udostępnianiu danych o zdarzeniach medycznych za pomocą Systemu P1 zostanie znacznie usprawniona wymiana informacji zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej. Również jakość realizacji świadczeń zdrowotnych ulegnie polepszeniu, ponieważ dzięki zintegrowanej bazie danych każdy lekarz będzie miał wgląd w informacje o świadczeniach zdrowotnych pacjentów, a wymiana informacji między specjalistami i placówkami zostanie ulepszona.

Raportowanie zdarzeń medycznych przynosi też pozytywne skutki dla pacjentów - nie muszą martwić się o przepływ informacji między podmiotami leczniczymi, nie będą musieli zbierać informacji z różnych kartotek w różnych placówkach, ani zbierać wyników badań. Wszystkie potrzebne dane na temat zdrowia pacjenta od teraz będą dostępne za pomocą Systemu P1.

Wymiana danych za pomocą Systemu P1

Dzięki integracji elektronicznych dokumentacji medycznych z Systemem P1 od 1 lipca 2021 roku wymiana danych medycznych między podmiotami leczniczymi będzie możliwa. Informacje, które podlegają wymianie to m.in.: dane o udzielanych świadczeniach zdrowotnych, rozpoznanie problemu zdrowotnego, kartoteka medyczna pacjenta, wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem, opisy badań diagnostycznych oraz karta informacyjna leczenia szpitalnego.

Fizjoterapia: jakie dane będą udostępnione w Systemie P1?

Fizjoterapeuci są jednymi z usługodawców w systemie ochrony zdrowia. W związku z tym spoczywa na nich obowiązek raportowania zdarzeń medycznych do Systemu P1. Do zdarzeń medycznych, które należy przesłać, należą:

 • Informacje o usługodawcy świadczenia (fizjoterapeuta)
 • Informacje o usługobiorcy świadczenia (pacjent)
 • Informacje o dacie świadczenia (dzień, miesiąc, rok, godzina)
 • Informacje o lokalizacji wykonania świadczenia (podmiot leczniczy)
 • Informacje o wykonanych świadczeniach (np. ICD-9)

Dane o zdarzeniu medycznym powinny być zaraportowane do Systemu P1 maksymalnie w ciągu 2 dni od czasu zakończenia świadczenia.

Integracja z Systemem P1

Każdy usługodawca, w tym gabinet fizjoterapeutyczny, ma obowiązek udostępnić dane o zdarzeniach medycznych. Żeby móc tego dokonać, należy zintegrować elektroniczną dokumentację medyczną z Systemem P1. Aby zintegrować EDM należy wygenerować odpowiednie certyfikaty (Certyfikat WSS oraz Certyfikat TLS).

Po otrzymaniu certyfikatów należy wgrać je do elektronicznej dokumentacji medycznej, określić wykonywany zawód medyczny, czy wizyta jest refundowana, określić typ wizyty. Dane te automatyczne zostają wysłane do Systemu P1.

Raportowanie zdarzeń medycznych w praktyce

W elektronicznej dokumentacji medycznej Medfile® wygenerujesz raport o zdarzeniu medycznym w sześciu krokach:

 1. Otwórz wizytę z poziomu Kalendarza lub Wizyty
 2. Połącz pacjenta Medfile EDM z Systemem  P1
 3. Wypisz kartę wizyty
 4. Zapisz zmiany
 5. Zakończ wizytę w systemie
 6. Wygeneruj raport

Raportowanie zdarzeń medycznych w Medfile EDM jest bezpłatne i dostępne w każdym pakiecie (zobacz jakie pakiety oferuje Medfile EDM).

Projekt e-Zdrowie w przyszłości

Działania polskiego systemu ochrony zdrowia w zakresie cyfryzacji nabierają tempa. Dzięki wprowadzonym udogodnieniom, takim jak: e-Recepty, e-Skierowania, e-Zwolnienia, Internetowe Konto Pacjenta czy obowiązkowe raportowanie zdarzeń medycznych możemy mówić o dużym skoku w zakresie cyfryzacji.

Wszystkie wdrożone rozwiązania mają nie tylko na celu usprawnienie funkcjonowania służby zdrowia. Dalekosiężnym celem projektu e-Zdrowie jest możliwość analizy zebranych danych o pacjentach i schorzeniach do stworzenia modelu diagnostycznego, który pozwoli na szybsze postawienie diagnozy oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia.

 

 

Przypisy