Dział: Otwarty dostęp

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rehabilitacja w uszkodzeniu więzadła krzyżowego tylnego

Zwiększona aktywność w życiu codziennym przyczynia się w dużej mierze do powstawania wielu urazów. Mogą one powodować w sposób zarówno pośredni, jak i bezpośredni niewłaściwe wykonywanie różnorodnych, nawet najprostszych czynności dnia codziennego. Jednym z dość częstych urazów jest uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego.

Czytaj więcej

Pełnoprawne osoby z niepełnosprawnościami. Spektrum rozwiązań i możliwości w obliczu doświadczania przemocy

Współcześnie wielu ludzi koncentruje się na permanentnym dążeniu do poprawy swojego statusu, dbaniu o własne potrzeby oraz poprawie funkcjonalności środowiska w celu tworzenia jak najlepszych warunków bytowych. Istnieje wiele nurtów ideologicznych, które szerzą wśród społeczeństwa hasła takie jak równość, wolność i tolerancja dla każdej grupy społecznej. Pomimo powszechnie głoszonej równości społecznością narażoną na brak równych szans są osoby z niepełnosprawnościami. W niniejszym opracowaniu pragnę zająć się zagadnieniem równorzędności praw oraz adaptacji warunków i możliwości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w obliczu doświadczania przemocy.

Czytaj więcej

Leczenie skolioz, kifoz, lordoz z uwzględnieniem m.in. zasad metody FED

Ośrodek Specjalistycznej Fizjoterapii „BIO” Mariusz Czarnecki jako trzeci ośrodek w Polsce wprowadził w 2011 r. metodę FED. Ma on duże doświadczenie w bez- operacyjnym leczeniu skolioz, kifoz i lordoz. W niniejszym materiale przedstawiono wybrane przypadki i wyniki leczenia.

Czytaj więcej

Wpływ zastosowania wkładek do butów FootBalance na korekcję postawy ciała pilota wojskowego

Stopa stanowi fundament ciała, a na jej poprawne działanie wpływa zarówno złożona budowa, jak i wykonywana praca, noszone obuwie oraz stosowana profilaktyka uszkodzeń. Zaburzenia występujące w obrębie stopy wpływają na zaburzenie całego organizmu i odwrotnie: zaburzenia w obrębie np. kręgosłupa wpływają na zaburzenia pracy stóp. Pojawiające się kompensacje mogą objąć każdą strukturę w organizmie. Działania profilaktyczne, wśród których wymienia się używanie indywidualnie dobranych wkładek do butów oraz wczesne wykrycie zaburzeń, zapobiegają wytworzeniu niekorzystnych dla biomechaniki ciała mechanizmów kompensacyjnych.

Czytaj więcej

Ruchowe testy palpacyjne w ocenie dysfunkcji stawu krzyżowo-biodrowego. Stopień ich trafności i rzetelności w próbach klinicznych – cz. 2

W drugiej części artykułu dotyczącego roli ruchowych testów palpacyjnych w diagnostyce dysfunkcji stawu krzyżowo-biodrowego zostanie omówiona rzetelność i trafność przeprowadzonych prób. Na podstawie dostępnej literatury autor dokona przeglądu wyników badań dla rozpoznania dysfunkcji stawu krzyżowo-biodrowego (SIJD), przeprowadzona dyskusja pozwoli zaś dokonać oceny ich wartości oraz konkluzji dotyczącej implikacji klinicznych.

Czytaj więcej

Kiedy i jak stosować miejscowe leki przeciwzapalne? Żele vs. spraye w leczeniu bólu tkanek miękkich związanych ze skręceniami stawów i ostrym urazowym zapaleniem ścięgien

Leczenie bólu i urazów tkanek miękkich we współczesnej medycynie niesie ze sobą wiele wyzwań. Dostęp do różnorodnie działających substancji oraz odmienne drogi podania leku zwiększają skuteczność terapii, dostosowują ją do natężenia i rodzaju bólu, wieku chorego i schorzeń współistniejących.

Czytaj więcej

Laser wysokoenergetyczny w leczeniu pooperacyjnym

Nowoczesna fizykoterapia, do której można zaliczyć laser wysokoenergetyczny, terapię TECAR, falę uderzeniową czy przezskórną elektrolizę EPTE®, stanowi przełom w zastosowaniu fizykoterapii w procesie leczenia. W artykule zostanie przybliżona terapia laserem wysokoenergetycznym oraz przedstawione studium przypadku pacjentki po mikrofraturyzacji bruzdy międzykłykciowej kości udowej kolana prawego.

Czytaj więcej

Kompleksowe usprawnianie stawu skokowego po złamaniu trójkostkowym leczonym operacyjnie

W codziennym życiu stawy, zwłaszcza kończyn dolnych, zapewniają nam właściwe funkcjonowanie. Są one narażone w wielu przypadkach na różnorodne kontuzje. Szczególnie określone struktury stawu skokowego są podatne na skomplikowane urazy. Na skutek takiego stanu rzeczy może dochodzić w perspektywie czasu do wielu nieprzewidzianych powikłań oraz zaburzeń. Jednym z częstych, a zarazem poważnych urazów w obrębie stawu skokowego jest złamanie, np. trójkostkowe. Powoduje ono zazwyczaj znaczne ograniczenie wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego. Może również doprowadzać do powstania bliżej nieokreślonego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Aby tego uniknąć, należy poddać się odpowiedniemu postępowaniu leczniczemu, którego bardzo ważną częścią jest kompleksowa fizjoterapia.

Czytaj więcej

Spondyloartroza – na czym polega zwyrodnienie kręgosłupa?

Spondyloartroza to częsta choroba kręgosłupa, która może dotknąć nawet osobę młodą, po 40 roku życia. Jakie przyczyny stoją za rozwojem zwyrodnienia kręgosłupa? Jak wygląda leczenie tej dolegliwości?

Czytaj więcej

Ból w kolanach przy zginaniu – przyczyny i leczenie

Ból kolana przy zginaniu lub siadaniu może mieć wiele przyczyn. Czasem bywa objawem poważnej patologii w obrębie stawu, dlatego dolegliwość ta nigdy nie powinna być lekceważona. Jakie są przyczyny bólu kolan przy zginaniu?

Czytaj więcej

Ból miednicy przy chodzeniu – przyczyny i leczenie

Ból miednicy podczas chodzenia jest niestety częstą dolegliwością dotykającą wiele osób w różnych grupach wiekowych. Może być on spowodowany ogromną liczbą chorób i zawsze wymaga specjalistycznej diagnostyki. Dowiedz się jakie są możliwe przyczyny bólu miednicy przy chodzeniu oraz jak wygląda leczenie tej choroby.

Czytaj więcej

Paraplegia – przyczyny, leczenie, rehabilitacja

Paraplegia, nazywana również paraparezą lub diplegią to rodzaj paraliżu obejmujący najczęściej kończyny dolne. Rzadko kiedy całkowite wyleczenie paraplegii jest możliwe, dlatego też rehabilitacja stanowi podstawową metodę leczenia. Dowiedz się na czym polega paraplegia i jak skutecznie przeprowadzać rehabilitację u osoby z paraparezą.

Czytaj więcej