Autor: Piotr Godek

Lek med., absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1992), specjalista ortopedii i traumatologii (2003), absolwent Sutherland College of Osteopathic Medicine (2008), dyplomowany osteopata (2010). Zajmuje się nieoperacyjnym leczeniem schorzeń narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń kręgosłupa, praktykuje w Sutherland Medical Center w Warszawie, wykonuje miniinwazyjne zabiegi terapii bólu pod kontrolą USG i CT. Prowadzi szkolenia z zakresu ultrasonografii narządu ruchu, diagnostyki obrazowej narządu ruchu i diagnostyki różnicowej narządu ruchu dla lekarzy i fizjoterapeutów. Autor wielu publikacji z zakresu osteopatii i diagnostyki różnicowej.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Diagnostyka różnicowa połączenia czaszkowo-szyjnego i górnego odcinka szyjnego C1/C2/C3

Połączenie czaszkowo-szyjne (cranio-cervical junction – CCJ) w sensie dosłownym tworzy ruchome przejście pomiędzy kłykciami kości potylicznej (C0) i powierzchniami stawowymi pierwszego kręgu szyjnego – atlasu (C1), ale ze względu na skomplikowaną biomechanikę ruchu w górnym piętrze szyjnym, specyfikę budowy dwóch górnych kręgów oraz specyfikę unerwienia tego rejonu, przejście czaszkowo-szyjne należy omawiać łącznie z trzema górnymi segmentami kręgów szyjnych. Strefa ta należy do najbardziej skomplikowanych ruchomych połączeń szkieletu. Przy znacznej ruchomości, jaką zapewnia, musi jednocześnie sprostać ochronie przed uszkodzeniem tak ważnych struktur, jak rdzeń przedłużony, rdzeń kręgowy, tętnice kręgowe, opony rdzenia kręgowego – stąd niespotykane w innych rejonach nagromadzenie więzadeł i błon łącznotkankowych oraz krótkich mięśni przebiegających wielowarstwowo w dość ciasnej przestrzeni. 

Czytaj więcej

Diagnostyka różnicowa przejścia szyjno-piersiowego i górnego otworu klatki piersiowej

Strefa przejściowa między odcinkiem szyjnym i piersiowym kręgosłupa, zwana krócej przejściem szyjno-piersiowym (PSP), stanowi unikatowy rejon zarówno pod względem budowy anatomicznej, jak i mnogości zadań, jakim musi sprostać. Jest to obszar kluczowy dla unerwienia i unaczynienia kończyn górnych, strefa przejścia elementów układu trzewnego z szyi do śródpiersia, a także miejsce spływu limfatycznego z całego ciała. Strefa ta, narażona na przeciążenia mechaniczne i dysfunkcje jako przejściowa między bardzo mobilnym odcinkiem szyjnym i sztywnym odcinkiem piersiowym, poddawana często emocjonalnym wzorcom napięciowym (somatyzacji emocjonalnej), modulowanym m.in. przez bliską obecność elementów układu autonomicznego, jest często lekceważonym lub nierozpoznanym źródłem dolegliwości bólowych. 

Czytaj więcej

Diagnostyka różnicowa zespołów bólowych kończyny górnej - część 1

Kończyna górna w procesie ewolucyjnym człowieka z roli podporowej przekształciła się w narzędzie chwytne, zdolne do ruchów o wysokiej precyzji. Procesowi temu towarzyszyć musiały zmiany anatomii samej kończyny (pojawiły się mniej masywne kości, ale bardziej ruchome stawy z licznymi drobnymi mięśniami ręki), a także rozwój układu nerwowego, dzięki któremu człowiek może korzystać w pełni z możliwości tak doskonałego mechanizmu, jakim jest ludzka ręka. Ceną za tę ścieżkę rozwoju jest jednak zwiększone ryzyko urazów i przeciążeń kończyny górnej.

Czytaj więcej

Diagnostyka różnicowa zespołów bólowych kończyny górnej - część 2

Dolegliwości bólowe w obrębie kończyny górnej mogą mieć różną przyczynę, dlatego tak ważna jest diagnostyka różnicowa. W ustaleniu prawidłowego rozpoznania pomocne jest tradycyjne badanie radiologiczne, które pozwala na wykrycie wielu patologii, takich jak urazy, zmiany zwyrodnieniowe, przeciążeniowe, choroby metaboliczne, zapalne i nowotwory, choć ma też swoje ograniczenia. 

Czytaj więcej

Diagnostyka różnicowa odcinka lędźwiowego kręgosłupa i stawu krzyżowo-biodrowego - część 2

Dolegliwości bólowe w okolicach kręgosłupa lędźwiowego i stawu krzyżowo-biodrowego, które najczęściej stanowią powód zgłoszenia się pacjenta po pomoc, mogą być spowodowane bardzo różnymi przyczynami, poczynając od wad postawy, poprzez dysfunkcje somatyczne, trzewne, patologie strukturalne, urazy, zmiany zwyrodnieniowe i przeciążeniowe, choroby zapalne, na chorobach nowotworowych kończąc. Odpowiednio przeprowadzona diagnostyka umożliwia prawidłowe rozpoznanie, które jest niezbędne do wdrożenia skutecznego leczenia i rehabilitacji.

Czytaj więcej

Diagnostyka różnicowa pachwiny i stawu biodrowego – część 2

Bóle okolicy pachwiny i stawu biodrowego mogą mieć różne podłoże – od zmian przeciążeniowych i zwyrodnieniowych, przez usidlenia gałązek nerwowych, aż po bardzo groźne choroby infekcyjne i nowotworowe. Ze względu na to, że różne schorzenia mogą wywoływać podobne objawy, warto zapoznać się z zasadami badania klinicznego i diagnostyki obrazowej tego rejonu.

Czytaj więcej

Diagnostyka różnicowa pachwiny i stawu biodrowego. Część 1.

Bóle okolicy pachwiny i stawu biodrowego mogą mieć różne podłoże – od zmian przeciążeniowych i zwyrodnieniowych, przez usidlenia gałązek nerwowych, aż po bardzo groźne choroby infekcyjne i nowotworowe. Ze względu na to, że różne schorzenia mogą wywoływać podobne objawy, warto zapoznać się z zasadami badania klinicznego i diagnostyki obrazowej tego rejonu.

Czytaj więcej

Górny otwór klatki piersiowej

Umownie przyjęło się opisywać górny otwór klatki piersiowej (GOKP) jako ramę kostno-powięziową zawartą pomiędzy segmentami kręgosłupa od tyłu, otoczeniem górnych żeber od boku i połączeniem żebrowo-mostkowym od przodu. Jednak traktując tę strefę szerzej, jako przejście szyjno-piersiowe, nie sposób nie zaliczyć do niej pasa barkowego 
z połączeniem łopatkowo-obojczykowym z licznymi warstwami mięśni i więzadeł, a także górnej części śródpiersia. W rejonie tym zawarte są tak ważne struktury, jak duże naczynia tętnicze i żylne, do których spływają przewody limfatyczne, nerwy błędne, nerwy przeponowe, zwoje i włókna układu autonomicznego, szczytowe płaty płuc, przełyk i tchawica. System powięzi głowy i szyi znajduje swoją kontynuację w poszczególnych warstwach otaczających z zewnątrz górny otwór klatki piersiowej, a wewnątrz tworzących skomplikowany układ „kieszeni”, w których wspomniane elementy anatomiczne bezpiecznie prowadzone są do celu. 

Czytaj więcej

Osteopatia czaszkowa, czyli teoria względności dla osteopatów

Osteopatia czaszkowa jest dziedziną, w której postrzeganiu pojawia się wiele niejasności. Przez jednych traktowana jest jako gałąź nauki, inni lekceważąco mówią o niej jako o szarlatanerii. Artykuł stanowi próbę znalezienia złotego środka w gąszczu pytań i wątpliwości dotyczących tej formy terapii manualnej. 

Czytaj więcej

Diagnostyka różnicowa odcinka lędźwiowego kręgosłupa i stawu krzyżowo-biodrowego - Część 1

Dolegliwości bólowe w obrębie odcinka lędźwiowego kręgosłupa dotykają dużej części populacji. Przyczyną bólu mogą być zarówno zmiany zwyrodnieniowe, urazowe, jak i inne schorzenia. W artykule szczegółowo przedstawiono krok po kroku diagnostykę odcinka lędźwiowego kręgosłupa i stawu krzyżowo-biodrowego. Prawidłowe rozpoznanie przyczyny bólu i wdrożenie odpowiedniej terapii zapobiega coraz częstszym nawrotom bólu i pojawieniu się przewlekłego bólu neuropatycznego, który jest bardzo trudny do opanowania.
 

Czytaj więcej

Diagnostyka różnicowa odcinka piersiowego kręgosłupa i klatki piersiowej - część 2

Ból pojawiający się w obrębie odcinka piersiowego kręgosłupa i klatki piersiowej może stanowić skutek dysfunkcji kręgosłupa, ale jego przyczyną mogą być też inne poważne schorzenia, w tym nowotwory, złamania osteoporotyczne. Dlatego tak bardzo ważna przed wdrożeniem leczenia jest prawidłowa diagnostyka różnicowa, obejmująca dokładne badanie kliniczne oraz badania obrazowe.

Czytaj więcej

Diagnostyka różnicowa odcinka piersiowego kręgosłupa i klatki piersiowej - część 1

Piersiowy odcinek kręgosłupa stanowi najsztywniejszy odcinek szkieletu osiowego ze względu na połączenie z żebrami i mostkiem. 

Z uwagi na ścisłą współzależność układu nerwowego somatycznego i autonomicznego w jego obrębie konieczne jest różnicowanie dolegliwości bólowych odczuwanych przez pacjenta w okolicy klatki piersiowej z bólami pochodzenia ściennego i trzewnego. W artykule omówiono anatomię i biomechanikę piersiowego odcinka kręgosłupa oraz obrazowe metody diagnostyczne umożliwiające ustalenie prawidłowego rozpoznania.

Czytaj więcej