Kategoria: Artykuły z czasopisma

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

PINOTHERAPY

Over the past several decades physiotherapy and its ability to help patients improves a lot. Of course, still its main aim is to improve or maintain their good physical and also mental condition. However, more often people with very diverse complaints, that usually have origins in different body systems come into physiotherapy offices. An attempt to answer for this variety is a wide spectrum of emerging therapeutic methods, which provide bigger probability to treat patients. One of those methods is pinotherapy.

Czytaj więcej

WPŁYW NEUROPLASTYCZNOŚCI MÓZGU NA PROCES USPRAWNIANIA – WPROWADZENIE DO TEMATU

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością publikujemy artykuł studentki 2. roku studiów magisterskich na UJK w Kielcach, pani Żanety Wypych. Dziękujemy Autorce za odzew i chęć współpracy a jednocześnie gratulujemy odwagi i zaangażowania. Czekamy na kolejne prace ze środowiska studenckiego. Cieszymy się, że  nasza akcja zaczyna się z dobrym skutkiem rozwijać i zataczać coraz większe kręgi. Zapraszamy do LAS-u!

dr n. med. Marek Wiecheć 
redaktor prowadzący

Czytaj więcej

Dokumentacja medyczna prowadzona przez fizjoterapeutę – nowe przepisy

Do podstawowych obowiązków podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym także zakładów i gabinetów rehabilitacji leczniczej (praktyk zawodowych), należy prowadzenie dokumentacji medycznej. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej należy także do ustawowych standardów wykonywania zawodów medycznych, również zawodu fizjoterapeuty. Artykuł 9 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 952) wyraźnie stanowi, że fizjoterapeuta ma obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. 15 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666). Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych zawartych w tym rozporządzeniu o istotnym znaczeniu dla fizjoterapeutów.

Czytaj więcej

Ćwiczenia oddechowe spojrzenie z Zachodu i ze Wschodu

Ćwiczenia oddechowe, szczególnie te znane także jako oddychanie przeponowe i oddychanie głębokie, to skuteczne ćwiczenia wpływające na ciało i umysł. Zalecane są w prewencji wielu chorób, szczególnie tych powiązanych z układem oddechowym i naczyniowym. Mogą być też wykorzystywane w walce ze stresem oraz psychosomatycznymi i fizjologicznymi stanami chorobowymi.

Czytaj więcej

Przygotowanie do porodu naturalnego w gabinecie fizjoterapeuty – w ujęciu osteopatycznym

Okres ciąży to wspaniały czas dla wielu kobiet, przygotowujący je do nowej roli w życiu, jaką jest bycie mamą. Nie dla wszystkich ciężarnych ten czas jest łatwy, z powodu licznych dolegliwości bólowych wynikających szczególnie ze zmian postawy, masy ciała i zmian hormonalnych powstałych na skutek rozwoju ciąży. Dzięki rosnącej świadomości kobiet fizjoterapeuci i osteopaci coraz wcześniej cieszą się zainteresowaniem i chęcią współpracy ze strony kobiet spodziewających się dziecka. W niniejszym materiale zostanie poruszony temat terapii okołoporodowej, przygotowującej młodą mamę do porodu naturalnego, w celu stworzenia w jej ciele jak najlepszych warunków do przyjęcia na świat potomka.

Czytaj więcej

Rehabilitacja w ataku rwy kulszowej - stan ostry

Rwa kulszowa to termin powszechnie używany do opisania bólu kończyny dolnej, najczęściej spowodowanego uciskiem bądź podrażnieniem korzenia nerwowego. Większość przypadków w fazie ostrej może być leczona nieinwazyjnie. Dużą rolę odgrywa tu rehabilitacja. W okresie ostrych objawów fizykoterapia oraz kinezyterapia mogą skutecznie wpływać na zmniejszenie bólu. Natomiast dla osiągnięcia długotrwałego efektu należy stosować głównie kinezyterapię.

Czytaj więcej

Postępowanie fizjoterapeutyczne w uszkodzeniu nerwu strzałkowego

Układ nerwowy jest jednym z najważniejszych układów ludzkiego organizmu. Pełni szereg bardzo ważnych funkcji, zapewniających właściwe funkcjonowanie. Aktywność dnia codziennego może przyczynić się do powstania wielu nieprzewidzianych schorzeń. Jednym z nich jest z pewnością uszkodzenie nerwu strzałkowego.

Czytaj więcej

Choroba zwyrodnieniowa stawów okiem fizjoterapeuty

Choroba zwyrodnieniowa to schorzenie, o którym napisano wiele publikacji. Czym jest osteoarthritis? Zaliczane jest do chorób reumatologicznych, których przyczyną jest trudny do zdefiniowania proces zapalny aktywujący szereg procesów biochemicznych prowadzących do kaskady procesów degeneracyjnych w chrząstce stawowej.

Czytaj więcej

Wideokonsultacja w rehabilitacji ortopedycznej - wymuszona alternatywa czy przyszłość fizjoterapii?

W obecnej sytuacji epidemicznej coraz więcej placówek rehabilitacyjnych oferuje różnego rodzaju formy rehabilitacji na odległość. Można zaryzykować tezę, że dzisiejsza sytuacja jest sytuacją wymuszoną: zamknięcie gabinetów spowodowało bowiem, że kontakt zdalny jest często jedyną formą kontaktu pacjenta z fizjoterapeutą. Pomoc wyłącznie przez telefon czy mail w obszarze rehabilitacji może nie być skuteczna, ale mamy przecież możliwość transmisji obrazu wideo. Czy w takim razie o wideokonsultacji nie powinniśmy zacząć myśleć nie tyle w kategoriach konieczności, ale realnej rehabilitacyjnej alternatywy?

Czytaj więcej

UBEZWŁASNOWOLNIONY PACJENT W ZAKŁADZIE REHABILITACJI LECZNICZEJ

Do podstawowych ustawowych obowiązków zakładów i gabinetów rehabilitacji leczniczej należy realizacja praw pacjenta. Ponadto do fundamentalnych standardów prawnych wykonywania zawodu fizjoterapeuty należy przestrzeganie praw pacjenta. Podstawowym aktem prawnym regulującym prawa polskiego pacjenta jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1127). Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych praw osoby ubezwłasnowolnionej jako pacjenta w zakładzie i gabinecie rehabilitacji leczniczej oraz sposobów ich realizacji przez fizjoterapeutę. Ponadto dla celów edukacyjnych przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia dotyczące ubezwłasnowolnienia.
Czytaj więcej